Abonneren

Geïnformeerd worden over thema’s die van belang zijn voor de chemische logistiek? Een praktijkgericht blad met nieuws op het gebied van de logistiek en supply chain van gevaarlijke stoffen.

Abonneren (Bedrijven)

Met een bedrijfsabonnement kunt u alle medewerkers binnen het bedrijf, die op de hoogte moeten blijven van de ontwikkelingen op het gebied van gevaarlijke stoffen, aanmelden.

4 e-tijdschriften per kalenderjaar.
*bij aankoop voldoet u aan onze algemene voorwaarden.