Abonneren

Geïnformeerd worden over thema’s die van belang zijn voor de chemische logistiek? Een praktijkgericht blad met nieuws op het gebied van de logistiek en supply chain van gevaarlijke stoffen.

4 e-tijdschriften per kalenderjaar.
*bij aankoop voldoet u aan onze algemene voorwaarden.

Met onderwerpen zoals:

BEIROET: WAAR GING HET MIS?

 

DE OPSLAG VAN AMMONIUMNITRAAT IN DE PGS7 & HET INSPECTIE INSTRUMENT

NH4NO3, ofwel ammoniumnitraat,
is een stof die vanwege het hoge
stikstofgehalte (dat gunstig is voor
de plantengroei) vaak in kunstmest
gebruikt wordt. Het wordt ook
gebruikt voor de productie van
lachgas. Ammoniumnitraat is een
zeer goed in water oplosbaar zout
van salpeterzuur en ammoniak, wat
bekend staat als ‘niet ontvlambaar’.
Onder bepaalde omstandigheden
kan het echter toch exploderen.
Als het maar voldoende warm is,
gaat de vaste stof door een aantal
faseovergangen om vervolgens te
ontleden in gasvormige producten.
Stikstofdioxide is hier een voorbeeld
van. Het risico op ontploffing wordt verhoogd als de stoffen opgeslagen
zijn in een gesloten omgeving en
als er vervuilende stoffen aanwezig
zijn. Dit in combinatie met een
beetje brandstof (bijvoorbeeld olie
of organisch materiaal) zorgt voor
ontvlamming.
Ammoniumnitraat werd in 1910
ontwikkeld en werd in de Eerste
Wereldoorlog al veelvuldig gebruikt.
De mijnbouw toonde als snel interesse
in de stof, waarbij de combinatie
ammoniumnitraat en benzine/
kerosine ondertussen dynamiet als
explosief grotendeels verdrongen
heeft. Helaas hebben hiernaast
terroristen ammoniumnitraat in
combinatie met extreme hitte als
explosief ontdekt. De lage prijs van
kunstmest speelt hier zeker ook een
rol. In 2011 gebruikte Anders Breivik
in Oslo nog ammoniumnitraat in zijn
bom die een massamoord op het
Noorse eiland Utøya ten gevolg had.

Lees meer hierover in het blad

 

 

Nummer(s)

Pagina's

Neem nú een abonnement op het vakblad Chemische Logistiek Magazine.

In totaal ontvang je per jaar vier keer hét magazine van de chemische keten (€75,-)

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin