Abonneren

Geïnformeerd worden over thema’s die van belang zijn voor de chemische logistiek? Een praktijkgericht blad met nieuws op het gebied van de logistiek en supply chain van gevaarlijke stoffen.

4 e-tijdschriften per kalenderjaar.
*bij aankoop voldoet u aan onze algemene voorwaarden.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin