Wanneer met ‘onderhoudsvrij’ gesloten accu’s met UN-nummer 2800 worden bedoeld,  (Accumulatoren (batterijen), nat, van het gesloten type), zijn er drie bijzondere bepalingen vermeld in kolom 6 van ADR 3.2.1 tabel A, namelijk 238, 295 en 598.

Bijzondere bepalingen 295 (gepalletiseerde lading) en 598 (vastzetten, handgrepen etc.) zijn hier niet van toepassing omdat de vraag over 1 accu gaat die als losse zending is verpakt.

Bijzondere bepaling 238 is wel van toepassing:
238      a) Accumulatoren (batterijen) worden beschouwd van het gesloten type te zijn, indien zij de hieronder aangegeven vibratiebeproeving en drukverschilbeproeving kunnen doorstaan, zonder dat accumulatorvloeistof vrijkomt.
Vibratiebeproeving: De accumulator wordt stevig vastgeklemd op het plateau van een vibratiemachine en blootgesteld aan een eenvoudige sinusvormige beweging met een amplitude van 0,8 mm (1,6 mm totale uitslag). De frequentie wordt gewijzigd in stappen van 1 Hz/min tussen 10 Hz en 55 Hz. De volledige reeks van frequenties wordt in beide richtingen doorlopen in 95 ± 5 minuten voor elke positie, waarin de accumulator is gemonteerd (vibratierichting). De accumulator wordt beproefd in drie posities, die loodrecht op elkaar staan (hierbij inbegrepen een positie, waarbij de vulopeningen en de ontluchtingsopeningen, voor zover aanwezig, zich in een omgekeerde positie bevinden) gedurende perioden van gelijke tijdsduur.
Drukverschilbeproeving: In aansluiting op de vibratietest wordt de accumulator gedurende zes uren onderworpen aan een drukverschil van ten minste 88 kPa bij een temperatuur van 24 °C ± 4 °C. De accumulator wordt beproefd in drie posities, die loodrecht op elkaar staan (hierbij inbegrepen een positie, waarbij de vulopeningen en de ontluchtingsopeningen, voor zover aanwezig, zich in een omgekeerde positie bevinden) gedurende ten minste zes uren in elke positie.

b) Accumulatoren (batterijen) van het gesloten type zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR, indien, het elektrolyt bij een temperatuur van 55 °C niet uit een gescheurde of gebarsten omhulling stroomt, er geen vrije vloeistof is om weg te stromen en indien de polen, in de verpakking voor vervoer, tegen kortsluiting zijn beschermd.

Bepaling 238-b schrijft voor dat accu’s van het gesloten type (UN2800) niet onderworpen zijn aan het ADR wanneer ‘de polen in de verpakking’ tegen kortsluiting zijn beschermd. Er worden in de tekst geen ‘polen’ uitgesloten; het voorschrift gaat daarom over alle ‘polen in de verpakking’. Daarbij is het niet relevant hoeveel accu’s zich in de ‘verpakking’ bevinden. Alleen de zogenaamde pluspool afplakken met isolatietape zoals in de vraag wordt gesteld is dan niet voldoende. Beide polen (van élke accu) moeten tegen kortsluiting worden beveiligd om aan deze bijzondere bepaling te voldoen.