Ammoniak, ofwel UN1005 (Ammoniak, watervrij, 2.3, 8) valt inderdaad onder het ADR. Het is echter aannemelijk dat hier ‘ammonia’ wordt bedoeld. Daarbij gaat het over een oplossing van het gas ammoniak in water, wat in verschillende concentraties te koop is. Bijvoorbeeld: speciaalzaken voor schilders bieden veelal ammonia aan in een sterkte van ongeveer 15%; in verscheidene supermarkten wordt ‘schoonmaakammonia’ verkocht. Dit betreft een oplossing van ammoniak met een sterkte van ongeveer 5%.

In het ADR zijn drie UN-nummers te vinden die te maken hebben met een oplossing van ammoniak in water:
UN2073 (ammoniak, oplossing in water, met een relatieve dichtheid bij 15 °C lager dan 0,880, met meer dan 35 % doch ten hoogste 50% ammoniak. 2.2)
UN2672 (ammoniak, oplossing in water, relatieve dichtheid tussen 0,880 en 0,957 bij 15 °C, met meer dan 10% maar ten hoogste 35% ammoniak, 8).
UN3318 (ammoniak, oplossing in water, met een relatieve dichtheid bij 15 °C lager dan 0,880, met meer dan 50 % ammoniak, 2.3, 8)

Bij UN2672 is een bijzondere bepaling vermeld:
543, UN 1005 Ammoniak, watervrij, UN 3318 ammoniak, oplossing in water, met meer dan 50% ammoniak en UN 2073 ammoniak, oplossing in water, met meer dan 35%, maar ten hoogste 50% ammoniak, zijn gassen van klasse 2. Ammoniakoplossingen met ten hoogste 10% ammoniak zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.

Dat houdt in dat de oplossing van 15% ammoniak uit de speciaalzaak onder het ADR valt, maar de oplossing van 5% uit de supermarkt niet. Het ADR geeft echter geen uitsluitsel over het ontvettende vermogen van elk van de concentraties.