De vraag gaat over het openen van colli die gevaarlijke goederen bevatten en wat het ADR hierover voorschrijft. Dit staat in de secties 7.5.7.5 en 8.3.3:
7.5.7.5 Leden van de bemanning van het voertuig mogen een collo dat gevaarlijke goederen bevat, niet openen.
8.3.3 Verbod op het openen van colli
Een bestuurder of een bijrijder mag geen collo met gevaarlijke goederen openen.

Er staat in geen van beide secties dat colli niet ‘tijdens het vervoer’ mogen worden geopend. Op zich is dat ook niet nodig. Immers, het ADR is een (uit het Frans vertaalde) afkorting van: Overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Het is daarom logisch dat de hele inhoud van (de vertaling van-) het ADR betrekking heeft op het vervoer van gevaarlijke stoffen en -goederen.

In hoofdstuk 1.2.1 (Definities) is omschreven wat onder vervoer moet worden verstaan:
Vervoer: de verplaatsing van gevaarlijke goederen, met inbegrip van voor het vervoer noodzakelijk oponthoud en met inbegrip van voor het verkeer noodzakelijk verblijf van gevaarlijke goederen in de voertuigen, tanks en in de containers vóór, tijdens en na de verplaatsing.

Onder deze definitie valt ook de tijdelijke tussenopslag van gevaarlijke goederen voor de verandering van wijze van vervoer of vervoermiddel (overslag). Dit is van toepassing onder voorwaarde dat de vervoersdocumenten, waaruit de plaats van verzending en bestemming blijken, op verzoek kunnen worden getoond en dat de colli en de tanks gedurende de tussenopslag niet worden geopend, behalve voor controles door de bevoegde autoriteit;

Zolang er sprake is van vervoer mogen de genoemde zendingen niet worden geopend. Overladen valt onder vervoer, zodat zendingen dan óók niet mogen worden geopend.