Deze vraag gaat waarschijnlijk over producten als UN1263, verf of verf-verwante producten. Wanneer blikken ‘leeg’ zijn zal er toch altijd een restant(je) achterblijven; het is nu eenmaal de eigenschap van de meeste verfsoorten dat ze zich hechten aan de ondergrond, wat een verfblik in feite ook is. Zolang de verf niet is uitgehard bestaat de kans dat (brandbare) oplosmiddelen verdampen, wat uiteraard (mogelijk) gevaar oplevert.

Verpakkingen in het algemeen kunnen stoffen van diverse gevarenklassen hebben bevat; ook die verpakkingen zullen op enig moment moeten worden weggedaan, afgedankt etc. Binnen het ADR is dit onderkend in sectie 2.1.6:
2.1.6 Classificatie van afgedankte, lege of ongereinigde verpakkingen.
Lege ongereinigde verpakkingen, grote verpakkingen of IBC’s, of delen daarvan, die worden vervoerd voor verwijdering of recycling of voor terugwinning van materiaal anders dan via reconditionering, reparatie, routineonderhoud, ombouwing of hergebruik, kunnen onder UN 3509 worden ingedeeld indien zij voldoen aan de vereisten voor deze positie.

Wanneer de ‘lege’ verpakkingen worden vervoerd om ze te ‘weg te gooien’ moet er rekening mee gehouden worden dat er aanvullende gegevens op het vervoersdocument moeten worden vermeld, zoals voorgeschreven in 5.4.1.19:
5.4.1.19 Bijzondere bepalingen voor het vervoer van afgedankte verpakkingen, leeg, ongereinigd (UN 3509)
Voor afgedankte verpakkingen, leeg, ongereinigd moet de in 5.4.1.1.1 (b) vermelde juiste vervoersnaam worden aangevuld met de woorden “(BEVAT RESTEN VAN […])” gevolgd door de met de resten corresponderende klasse(n) en bijkomende gevaren, in de volgorde van de klassenummers. Bovendien is 5.4.1.1.1 (f) niet van toepassing.
Voorbeeld: Afgedankte verpakkingen, leeg, ongereinigd waarin goederen van klasse 4.1 zijn vervoerd en die samen zijn verpakt met afgedankte verpakkingen, leeg, ongereinigd waarin goederen van klasse 3 met een bijkomend gevaar van klasse 6.1 zijn vervoerd, moeten in het vervoersdocument worden aangemerkt als:
“UN 3509 AFGEDANKTE VERPAKKINGEN, LEEG, ONGEREINIGD (BEVAT RESTEN VAN 3, 4.1, 6.1), 9”.

Let op: in bovenstaande is vermeld: Bovendien is 5.4.1.1.1 (f) niet van toepassing.
5.4.1.1.1 (f) (Algemene informatie, die in het vervoersdocument moet staan) stelt:
f) de totale hoeveelheid van elke gevaarlijke stof die voorzien is van een verschillend(e) UN-nummer, juiste vervoersnaam of, voor zover van toepassing, verpakkingsgroep (uitgedrukt in volume of bruto massa, of in netto massa, al naar gelang);

Dat wil zeggen dat niet hoeft te worden vermeld wat het totaal aan (verf-)resten (in alle verpakkingen samen) is.