Er wordt niet gezegd of men roken tijdens het feitelijke vervoer bedoelt en/of het gaat over colli, tanks etc. Het ADR kent echter diverse voorschriften die te maken hebben met roken.

In hoofdstuk 7.5 (Algemene voorschriften inzake het laden, lossen en de behandeling) wordt in sectie 7.5.9 (Rookverbod) voorgeschreven: Tijdensbehandeling is het verboden te roken in de nabijheid van de voertuigen of containers en binnen de voertuigen of containers. Dit rookverbod geldt ook voor elektronische sigaretten en soortgelijke hulpmiddelen.

In hoofdstuk 8.3 (Diverse voorschriften waaraan de bemanning van het voertuig moet voldoen) wordt in sectie 8.3.5 (Rookverbod) iets soortgelijks voorgeschreven: Tijdens behandeling is het verboden te roken in de nabijheid van de voertuigen en binnen de voertuigen. Dit rookverbod geldt ook voor elektronische sigaretten en soortgelijke hulpmiddelen.

Dit gaat dus over handelingen, c.q. werkzaamheden die niet (direct) met het feitelijke vervoer van doen hebben. Ofwel: deze secties schrijven niet voor dat roken verboden is tijdens de rit (in de cabine). Evenmin wordt aangegeven voor welke gevarenklasse(n) dit rookverbod (wel of niet) geldt.

In het ADR kan echter naar aanvullende voorschriften worden verwezen, die gelden naast de zojuist genoemde ‘algemene voorschriften’, zoals in hoofdstuk 8.5 (Aanvullende voorschriften met betrekking tot specifieke klassen of goederen).

Zo is er S1 (Voorschriften inzake het vervoer van ontplofbare stoffen en voorwerpen (klasse 1)), waarbij bij punt (3) (Verbod op roken, vuur en open vlam) wordt voorgeschreven: Roken en het gebruik van vuur of open vlam is verboden aan boord en in de nabijheid van voertuigen die stoffen en voorwerpen van klasse 1 vervoeren, en tijdens het laden en lossen van deze stoffen en voorwerpen. Dit rookverbod geldt ook voor elektronische sigaretten en soortgelijke hulpmiddelen.

Met andere woorden: of roken (tijdens de rit) in de voertuigcabine is toegestaan kan afhangen van de stof die als lading aanwezig is. Hoewel het ADR er in voorkomende gevallen niets over vermeldt blijft de vraag in hoeverre roken aan boord van het voertuig een verstandige keuze is.