De vraag gaat over aanstekers, UN1057 (Aanstekers, 2.1 – 6F) die worden vergeleken met busjes navulling, UN1950 (Aerosolen, 2.1 – 5F). Zowel de aanstekers als de busjes met aansteker-navulling bevatten veelal butaan, een brandbaar gas.

De classificatiecodes (6F en 5F) geven al een aanwijzing in de richting van het antwoord: In ADR 2.2.2.3 (Lijst van verzamelaanduidingen) zijn de diverse classificatiecodes en de betekenissen er van terug te vinden:
6(F) staat voor andere voorwerpen, die gas onder druk bevatten,
Terwijl 5(F) staat voor spuitbussen en houders, klein, met gas (gaspatronen).

Met andere woorden: aanstekers zijn voorwerpen waarin zich een gevaarlijke stof bevindt, terwijl de bussen met navulling een verpakking met een gevaarlijke stof zijn. Een verpakking is ontwikkeld om een gevaarlijke stof zo veilig mogelijk te vervoeren, terwijl een voorwerp in eerste instantie is ontworpen om op een bepaalde manier te functioneren, zodat (het vervoer van) de gevaarlijke stof in het voorwerp als het ware ondergeschikt is.

In kolom 7a van tabel ADR 3.2.1-a is terug te vinden dat aanstekers inderdaad niet als gelimiteerde hoeveelheden mogen worden vervoerd; er is ‘0’ in de kolom vermeld. Echter, in kolom 6 zijn verscheidene bijzondere bepalingen voorgeschreven; 201, 654 en 658. Bepaling 201 gaat over constructievoorschriften van aanstekers, bepaling 654 over aanstekers als afvalstof en bepaling 658 stelt: UN-nummer 1057 AANSTEKERS die voldoen aan de norm EN ISO 9994:2019 “Aanstekers – Veiligheidsspecificatie” en UN-nummer 1057 NAVULPATRONEN VOOR AANSTEKERS mogen worden vervoerd onder toepassing van uitsluitend de voorschriften van 3.4.1 a) t/m h), 3.4.2 (behalve voor de totale bruto massa van 30 kg), 3.4.3 (behalve voor de totale bruto massa van 20 kg), 3.4.11 en 3.4.12, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a) De totale bruto massa van elk collo is ten hoogste 10 kg;
b) Er wordt ten hoogste 100 kg bruto massa van dergelijke colli in een voertuig of grote container vervoerd; en
c) Elke buitenverpakking is duidelijk en duurzaam gekenmerkt met “UN 1057 AANSTEKERS” of “UN 1057 NAVULPATRONEN VOOR AANSTEKERS”, naar gelang van het geval.

Bovenstaande houdt in dat aanstekers onder de genoemde voorwaarden tóch in gelimiteerde hoeveelheden mogen worden vervoerd.