De vraag gaat over het behandelen van zendingen (colli) met gevaarlijke stoffen. Hoewel er (vanwege de eventueel beschikbare hoogte) onderscheid gemaakt zou kunnen worden tussen stapelen van colli in een opslag en een vrachtwagen zal het logisch klinken dat er aan de ‘stapelhoogte’ een grens zit; op enig moment zal een collo onderop ‘de stapel’ bezwijken wanneer er te veel druk op wordt uitgeoefend.

Bij het verzenden van gevaarlijke stoffen in gelimiteerde hoeveelheden (LQ) moeten de verpakkingen volgens 3.4.1-d en -f voldoen aan de voorschriften van  ‘Deel 4, paragrafen 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 t/m 4.1.1.8’ (Voorschriften voor verpakkingen en tanks) en Deel 6, constructievoorschriften van 6.1.4 en paragrafen 6.2.5.1 en 6.2.6.1 t/m 6.2.6.3 (Voorschriften voor de constructie en beproeving van verpakkingen, IBC’s, grote verpakkingen en tanks.)

In geen van bovengenoemde voorschriften is vermeld wat de maximale ‘stapelhoogte’ van colli mag zijn. Het ADR biedt echter wel enig houvast wanneer het gaat over de praktijk, ofwel de zogenaamde ‘behandeling’. In hoofdstuk 7.5 (Voorschriften inzake het laden, lossen en de behandeling) is een voorschrift over het stapelen van colli opgenomen:
7.5.7.2 Colli mogen niet worden gestapeld, behalve indien zij voor dat doel zijn ontworpen. Indien verschillende typen colli, die zijn ontworpen om te worden gestapeld, samengeladen moeten worden, dan moet rekening worden gehouden hun onderlinge verenigbaarheid wat betreft stapeling. Zo nodig moet worden voorkomen dat gestapelde colli de eronder gelegen colli beschadigen door het gebruik van lading dragende hulpmiddelen.

Daarnaast wordt voorgeschreven:
7.5.7.3 Gedurende het laden en lossen moeten colli met gevaarlijke goederen worden beschermd tegen beschadiging.

Opmerking: Er moet bijzondere aandacht worden geschonken aan de behandeling van de colli bij de voorbereiding voor het vervoer, het type voertuig of container waarmee zij zullen worden vervoerd en de methode van laden of lossen, zodat onopzettelijke beschadiging niet wordt veroorzaakt door slepen met de colli of door een ruwe behandeling.

In het eigenlijke hoofdstuk over gelimiteerde hoeveelheden (3.4) is terug te vinden dat de voorschriften van 7.5.7 ook voor LQ gelden:
g) Deel 7, hoofdstuk 7.1 en 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (behalve 7.5.1.4), 7.5.2.4, 5.7, 7.5.8 en 7.5.9;

Dus ook voor verpakkingen waarin LQ wordt verzonden geldt dat rekening gehouden moet worden met de maximale belasting van een collo. Het hangt van de colli zelf af in hoeverre deze belast kunnen worden. Dit wordt mede bepaald door de soort binnenverpakking die is gebruikt.