In dit geval gaat het over complete vrachtwagenwielen. Daarop is de band aanwezig en gevuld met stikstof tot een ‘bandenspanning’ van 8 bar. Deze complete wielen worden vervoerd als lading en maken daarom geen deel uit van het voertuig of van de voertuiguitrusting.

Onder 1.1.3.2, Vrijstellingen in samenhang met het vervoer van gassen is vermeld:
d) gassen in de uitrusting die dient voor het functioneren van het voertuig (bijv. brandblusapparaten), met inbegrip van gassen in reserveonderdelen (bijv. opgepompte luchtbanden); deze vrijstelling is ook van toepassing op opgepompte luchtbanden, die als lading worden vervoerd:

Hierin wordt gesteld dat ‘opgepompte luchtbanden’ als lading onder de vrijstellingen van sectie 1.1.3 vallen. Er wordt nietvermeld tot welke druk (‘bandenspanning’) deze vrijstelling geldt en evenmin met welk gas of gasmengsel de banden moeten zijn ‘opgepompt’. Dit kan lucht (een mengsel met ca. 78% stikstof) zijn, maar ook 100% stikstof. In beide gevallen valt dit vervoer niet onder verdere voorschriften van het ADR.