Droogijs, ofwel kooldioxide in vaste vorm, heeft als UN-nummer 1845. In tabel 3.2.1-A is bij UN1845 vermeld: Niet onderworpen aan het ADR met uitzondering van 5.5.3. Dit lijkt te impliceren dat er aan (het vervoer van) droogijs nauwelijks voorschriften zijn verbonden. De titel van sectie 5.5.3, Bijzondere bepalingen van toepassing op het vervoer van droogijs (UN1845) en op colli en voertuigen en containers met stoffen die een verstikkingsgevaar vertonen wanneer zij voor koelings- of conditioneringsdoeleinden worden gebruikt (zoals droogijs (UN 1845) of stikstof, sterk gekoeld, vloeibaar (UN 1977) of argon, sterk gekoeld, vloeibaar (UN 1951) of stikstof),geeft aan dat er meer komt kijken bij (het vervoer van) droogijs.

Onder 5.5.3.4, Kenmerking van colli die droogijs (UN 1845) of een koel- of conditioneringsmiddel bevatten, vallen twee secties die de vraag min of meer beantwoorden:
5.5.3.4.1 Colli die droog ijs (UN1845) bevatten als zending moeten zijn voorzien van de kenmerking “KOOLDIOXIDE, VAST” of “DROOGIJS”; colli met gevaarlijke goederen die voor koeling of conditionering worden gebruikt, moeten van een kenmerking zijn voorzien bestaande uit de naam van die gevaarlijke goederen zoals aangegeven in kolom (2) van tabel A, hoofdstuk 3.2, gevolgd door de woorden “ALS KOELMIDDEL” of “ALS CONDITIONERINGSMIDDEL”, naar gelang van het geval, in een officiële taal van het land van herkomst en tevens, indien die taal niet het Engels, Frans of Duits is, in het Engels, Frans of Duits, tenzij overeenkomsten tussen de bij het vervoersproces betrokken landen anders bepalen.

5.5.3.4.2 De kenmerken moeten duurzaam en leesbaar zijn en worden aangebracht op een zodanige plaats en in een zodanig formaat in verhouding tot het collo dat zij duidelijk zichtbaar zijn.

Dat betekent: ergens op het collo, c.q. de buitenverpakking, zal de tekst/kenmerking moeten zijn aangebracht volgens 5.5.3.4.1 en 5.5.3.4.2. Er is niet voorgeschreven dat een gevarenklasselabel of enig ander etiket op de zending moet worden aangebracht. De genoemde sticker met ‘het sneeuwvlokje in een driehoek’ is daarom niet verboden.