Hoofdstuk 5.3.2.1 (Algemene voorschriften voor oranje borden) schrijft in 5.3.2.1.1 voor wanneer deze van toepassing zijn:
Transporteenheden die gevaarlijke goederen vervoeren, moeten zijn voorzien van twee rechthoekige, oranje borden volgens 5.3.2.2.1, die verticaal zijn bevestigd. Eén van deze borden moet aan de voorzijde en de ander aan de achterzijde van de transporteenheid zijn aangebracht, terwijl beide loodrecht op de lengteas van de transporteenheid moeten staan. Zij moeten duidelijk zichtbaar zijn.

Echter, het zou kunnen zijn dat er gevaarlijke goederen worden vervoerd in overeenstemming met de voorschriften van 1.1.3.6 (Vrijstellingen in samenhang met de vervoerde hoeveelheden per transporteenheid). In een dergelijk geval schrijft 1.1.3.6.2 voor:
Indien de hoeveelheid gevaarlijke goederen die met een transporteenheid vervoerd wordt, de in kolom (3) van de tabel van 1.1.3.6.3 aangegeven waarden niet overschrijdt voor een bepaalde vervoerscategorie (indien de gevaarlijke goederen die in de transporteenheid worden vervoerd, tot dezelfde categorie behoren), of de waarde, berekend overeenkomstig 1.1.3.6.4 (indien de gevaarlijke goederen die in de transporteenheid worden vervoerd, tot verschillende vervoerscategorieën behoren), niet overschrijdt, mogen zij worden vervoerd in colli in één transporteenheid zonder toepassing van de volgende bepalingen:

  • Hoofdstuk 1.10, behalve voor ontplofbare stoffen van klasse 1, UN-nummers 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500, 0512 en 0513 en behalve voor vrijgestelde colli van klasse 7 van UN-nummers 2910 en 2911, indien het activiteitsniveau de A2-waarde overschrijdt;
  • Hoofdstuk 5.3;
  • Sectie 5.4.3;
  • Etc.

Een andere uitzondering vormt het vervoer van gevaarlijke stoffen en -goederen volgens hoofdstuk 3.4 (gelimiteerde hoeveelheden). Daarin is vermeld:
3.4.1 In dit hoofdstuk zijn de voorwaarden opgenomen van toepassing op het vervoer van gevaarlijke goederen van bepaalde klassen in gelimiteerde hoeveelheden. De beperkingen voor de hoeveelheden van toepassing per binnenverpakking of voorwerp, zijn voor elke stof aangegeven in kolom (7a) van tabel A van hoofdstuk 3.2. Bovendien is de hoeveelheid “0” aangegeven in deze kolom voor alle posities die niet ter vervoer overeenkomstig dit hoofdstuk zijn toegelaten. Gelimiteerde hoeveelheden gevaarlijke goederen die in dergelijke gelimiteerde hoeveelheden verpakt zijn, die voldoen aan de bepalingen van dit hoofdstuk, zijn niet onderworpen aan enige andere bepalingen van het ADR, met uitzondering van de desbetreffende bepalingen van:
a) Deel 1, hoofdstukken 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9;
b) Deel 2;
c) Deel 3, hoofdstukken 3.1, 3.2, 3.3 [behalve bijzondere bepalingen 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 en 650 e)];
d) Deel 4, paragrafen 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 t/m 4.1.1.8;
e) Deel 5, 5.1.2.1 a) i) en b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.10, 5.4.2;
f) Deel 6, constructievoorschriften van 6.1.4 en paragrafen 6.2.5.1 en 6.2.6.1 t/m 6.2.6.3;
g) Deel 7, hoofdstuk 7.1 en 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (behalve 7.5.1.4), 7.5.2.4, 7.5.7, 7.5.8 en 7.5.9;
h) 8.6.3.3 en 8.6.4.

Behalve de twee eerdergenoemde uitzonderingen is er ook een uitzondering wanneer gevaarlijke stoffen worden vervoerd volgens ADR 3.5 (gevaarlijke stoffen, verpakt in vrijgestelde hoeveelheden)

Daarin wordt onder 3.5.1.1 voorgeschreven:
Vrijgestelde hoeveelheden van gevaarlijke goederen van bepaalde klassen – met uitzondering van voorwerpen – die aan de bepalingen van dit hoofdstuk voldoen, zijn aan geen enkele andere bepaling van het ADR onderworpen, behalve aan:
a) de voorschriften voor de opleiding in hoofdstuk 1.3;
b) de procedures voor de classificatie en de criteria voor de verpakkingsgroepen in deel 2;
c) de verpakkingsvoorschriften van 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 en 4.1.1.6.

Naast de genoemde hoofdstukken is het ook mogelijk dat er (alleen) gevaarlijke stoffen en -goederen worden vervoerd die op grond van diverse redenen niet onderworpen zijn aan het ADR. Denk aan UN2807 (Gemagnetiseerd materiaal), UN1327 (Hooi), UN3065 (Alcoholische dranken van verpakkingsgroep III, indien zij worden vervoerd in houders met een inhoud van ten hoogste 250 liter.) Ook dan is het niet nodig de ‘transporteenheid’ van oranje borden te voorzien.