UN1013, Kooldioxide, is een gas waarmee ‘koolzuurhoudend water’ wordt gemaakt, onder andere als basis voor verscheidene dranken. Wanneer het aan het water toegevoegde koolzuur (H2CO3) uiteenvalt waarbij het gas kooldioxide (CO2) vrijkomt kan dit zorgen voor (verhoogde) druk in de verpakking waarin het zich bevindt.

In het ADR zijn enkele vrijstellingen genoemd (1.1.3, Vrijstellingen), waarbij in 1.1.3.2 (Vrijstellingen in samenhang met het vervoer van gassen) wordt gesteld:

De voorschriften van het ADR zijn niet van toepassing op het vervoer van:
a) gassen in brandstofreservoirs of -flessen van voertuigen etc.
b) (Geschrapt);
c) gassen van de groepen A en O (overeenkomstig 2.2.2.1) etc.
d) gassen in de uitrusting die dient voor het functioneren van het voertuig etc.
e) gassen in de bijzondere uitrusting van voertuigen etc.
f) gassen in voedingsmiddelen (behalve UN 1950), met inbegrip van koolzuurhoudende dranken;
g) gassen in ballen bestemd voor sportdoeleinden; en
h) (Geschrapt)

Ondanks de druk die kooldioxide kan uitoefenen op de binnenzijde van een (fris-)drankfles, zijn koolzuurhoudende dranken niet onderworpen aan het ADR. Verpakkingen waarin de dranken zich (kunnen) bevinden zijn bij deze vrijstelling buiten beschouwing gelaten. Het maakt daarom niet uit waarin koolzuurhoudende dranken zijn verpakt.