Moet een limited quantity altijd 10 bij 10 cm zijn?

Onder 3.4.7.1. van het ADR is aangegeven dat Colli die gevaarlijke goederen in gelimiteerde hoeveelheden bevatten gekenmerkt moeten zijn met het bekende zwart-met-wit etiket. Het kenmerk moet duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn en in staat zijn blootstelling aan weer en wind te weerstaan zonder een wezenlijke vermindering van de doeltreffendheid. Het kenmerk heeft de vorm van een vierkant dat op een van zijn hoekpunten staat (ruitvormig). De bovenste en onderste gedeelten en de omringende lijn moeten zwart zijn. Het middelste gebied moet wit of een geschikte contrasterende achtergrond zijn. De minimale afmetingen moeten 100 mm x 100 mm bedragen en de minimale dikte van de lijn die de ruit vormt moet 2 mm zijn. Waar geen afmetingen zijn aangegeven, moeten alle kenmerken bij benadering in verhouding zijn tot de getoonde kenmerken. Hiermee wordt de rest van het etiket bedoeld. Voorschrift 3.4.7.2 geeft verder nog aan dat indien de grootte van het collo dit vereist, de minimale buitenafmetingen mogen worden verkleind, met als ondergrens 50 mm x 50 mm, onder voorwaarde dat het kenmerk duidelijk zichtbaar blijft. De minimale dikte van de lijn die de ruit vormt mag worden teruggebracht tot een minimum van 1 mm.

limited quantity