Ik heb mijn adr veiligheidsadviseur certificaat in vlaanderen gehaald. Is deze ook van toepassing in het buitenland?

De personen die werkzaam zijn bij de betrokkenen overeenkomstig hoofdstuk 1.4 en wiens taken betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke goederen, moeten zijn opgeleid, al naar gelang de eisen die het vervoer van gevaarlijke goederen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt. De opleiding moet ook de beveiligingsvoorschriften van hoofdstuk 1.10 bevatten. Voor de opleidingseisen van de veiligheidsadviseur wordt verwezen naar 1.8.3. Voorschrift 1.8.3.8. bepaald dat om het certificaat te behalen de adviseur een opleiding moet volgen, hetgeen wordt aangetoond door het slagen voor een door de bevoegde autoriteit van de Overeenkomst-sluitende Partij erkend examen. Dat kan dus in ieder ADR land zijn. Houd er wel rekening mee dat je als adviseur kennis dient te hebben van de nationale voorschriften. Daarnaast kunnen er per land nog extra verschillen zijn waar voorschrift 1.8.3.13 op in gaat: ‘de Overeenkomst-sluitende Partijen kunnen
bepalen, dat de kandidaten, die voor ondernemingen willen werken, waarvan de bedrijvigheid uitsluitend

betrekking heeft op het vervoer van specifieke soorten gevaarlijke goederen, alleen worden geëxamineerd over met die bedrijvigheid samenhangende onderwerpen’. Dit betekent dat je bijvoorbeeld in een bepaald land wel iets over ADR klasse 1 kunt zeggen als adviseur en in een ander land wellicht niet omdat er een aparte opleiding vereist is.