We hoorden dat containers zelf niet tellen voor de bruto massa. Mag onze container van zo’n 11 ton met LQ, die per schip naar het Verenigd Koninkrijk moet, dan door de Stadsbaantunnel?

Omdat er sprake is van vervoer van gevaarlijke stoffen in gelimiteerde hoeveelheden moet het transport voldoen aan ADR 3.4 en bij vervoer over zee aan de IMDG-Code 3.4.

Er wordt een mogelijke route gepland die gebruik maakt van de Stadsbaantunnel. In het VLG, Hoofdstuk II, Artikel 3, Tunnelregime, sectie 3 is te vinden dat de Stadsbaantunnel is ingedeeld in Tunnelcategorie E.

In hoofdstuk 1.9.5 van het ADR zijn voorschriften te vinden met betrekking tot Beperkingen in tunnels, waaronder Opmerking: Bepalingen betreffende beperkingen voor de doorgang van voertuigen door tunnels voor het wegverkeer zijn ook opgenomen in hoofdstuk 8.6.

Onder 8.6.4: Beperkingen voor de doorgang van transporteenheden die gevaarlijke goederen vervoeren door tunnels stelt Opmerking 2:

In gelimiteerde hoeveelheden verpakte gevaarlijke goederen die worden vervoerd in containers of transporteenheden met een kenmerking overeenkomstig de IMDG Code zijn niet onderworpen aan de beperkingen voor de doorgang door tunnels van categorie E wanneer de totale bruto massa van de colli met in gelimiteerde hoeveelheden verpakte gevaarlijke goederen ten hoogste 8 ton per transporteenheid bedraagt.

Wanneer wordt aangenomen dat een volle container ongeveer 11.000 kilo weegt, is van belang te weten of de massa van een container zelf moet worden meegerekend om te voldoen aan bovenstaand voorschrift. Immers, zonder de massa van de container blijft de (bruto) massa van de gevaarlijke stoffen over.

 In hoofdstuk 1.2, Definities en meeteenheden is te vinden:

Massa van een collo: indien niet anders is bepaald, de bruto massa van het collo.

De massa van containers of tanks, die bij het vervoer van goederen worden gebruikt, is niet in de bruto massa begrepen;

Dat houdt in dat wanneer de container is geladen met maximaal 8.000 kilogram (bruto, dus inclusief verpakking) aan gevaarlijke stoffen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden, de massa van die verpakte stoffen geen beperking is voor het gebruik van de Stadsbaantunnel. Uiteraard dient men wel aan alle andere relevante voorschriften van het ADR te voldoen.