Wanneer ik door de tabel met gevaarlijke stoffen van het ADR-boek blader zie ik de classificatiecodes 3F en F3. Is dat een drukfout of hoort dat zo?

Binnen het ADR is een lange reeks classificatiecodes in gebruik, die zowel met een cijfer als met een letter kunnen beginnen. De classificatiecodes zijn onder andere te vinden in tabel 3.2 A, kolom 3b.

De verklaring van de verschillende classificatiecodes is (per gevarenklasse) terug te vinden in hoofdstuk 2.2: Bijzondere voorschriften voor de afzonderlijke klassen.

In sectie 2.2.2.1.3 wordt de indeling van stoffen en voorwerpen van gevarenklasse 2 gegeven: F staat voor brandbaar (Flammable).

Classificatiecode 3F is te vinden in 2.2.2.3, (Klasse 2, Gassen), Lijst van verzamelaanduidingen. Daar wordt UN3312 (Sterk gekoeld vloeibaar gas, brandbaar N.E.G) als voorbeeld gegeven. Een ander voorbeeld, te vinden in tabel 3.2A, is UN1966 (Waterstof, sterk gekoeld, vloeibaar); eveneens een zeer brandbaar gas al wordt dat niet expliciet vermeld.

Classificatiecode F3 is te vinden in sectie 2.2.3 (Klasse 3, brandbare vloeistoffen), waarbij in 2.2.3.1.2 de onderverdeling is weergegeven. Daar is terug te vinden dat F3 staat voor voorwerpen die brandbare vloeistoffenbevatten. Ook in dit geval is F de afkorting voor brandbaar (Flammable).

De lijst met verzamelaanduidingen (2.2.3.3) geeft enkele voorbeelden, zoals UN3269 (Polyestherharskit, vloeibaarbasisproduct).

Voorwerpen die een brandbare vaste stof bevatten worden vanwege die eigenschap ingedeeld in gevarenklasse 4.1 (Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand). De onderverdeling van stoffen en voorwerpen (2.2.41.1.2) verklaart F3: Brandbare vaste stoffen(zonder bijkomend gevaar), anorganisch. Sectie 2.2.41.3 (Lijst van verzamelaanduidingen) vermeldt onder andere: UN3089 (Brandbaar metaalpoeder). Dit is uiteraard (ook) een vaste stof.

Soms wordt verondersteld dat een (vaste) stof/voorwerp in gevarenklasse 4.1 met classificatiecode F3 de ‘vaste vorm’ is van de vloeibare tegenhanger in gevarenklasse 3. Denk aan UN3527 (Polyestherharskit, vast basisproduct). Deze heeft echter als classificatiecode F4 (Brandbare vaste stoffen (zonder bijkomend gevaar), brandbare vaste stoffen in voorwerpen). Het getal in een classificatiecode is daarom niet onlosmakelijk verbonden met de aggregatietoestand of vorm waarin een stof zich (in een voorwerp) bevindt.