Tijdens het wandelen op de hei heb ik enkele ongebruikte 9 mm-patronen gevonden. Als particulier mag ik deze toch gewoon meenemen?

9 mm-patronen zijn als UN0012 (patronen voor wapens, met inert projectiel of patronen voor kleinkaliberwapens) onderworpen aan het ADR. Dat betekent dat voor het vervoer ervan de voorschriften van het ADR moeten worden opgevolgd. (Immers: wanneer men gevonden patronen meeneemt, is dat een vorm van vervoer.)

Een vervoerder is in ADR 1.2.1 (definities) omschreven als: de onderneming die het vervoer met of zonder vervoersovereenkomst uitvoert. Particulieren, of in dit geval wandelaars, zijn geen onderneming. Dat wil echter niet zeggen dat zij dan geheel vrij zijn in het vervoer van gevaarlijke stoffen en/of -goederen.

In ADR 1.1.3.1 (Vrijstellingen die samenhangen met de aard van het vervoersproces) wordt onder a)  gesteld: De voorschriften van het ADR zijn niet van toepassing op:
vervoer van gevaarlijke goederen, verricht door particulieren, indien deze goederen zijn verpakt voor de verkoop in de detailhandel en zijn bestemd voor hun persoonlijk of huishoudelijk gebruik dan wel voor recreatie of sportactiviteiten, onder voorwaarde dat maatregelen zijn genomen om elke lekkage van de inhoud onder normale vervoersomstandigheden te verhinderen. Indien deze goederen brandbare vloeistoffen zijn, vervoerd in hervulbare houders, die door of voor particulieren worden gevuld, mag de totale hoeveelheid stof 60 liter per houder en 240 liter per transporteenheid niet overschrijden. Gevaarlijke goederen in IBC’s, grote verpakkingen of tanks worden niet beschouwd als te zijn verpakt voor verkoop in de detailhandel;

De gevonden patronen zijn niet verpakt voor verkoop in de detailhandel. De patronen voldoen daarom niet aan het gestelde in ADR 1.1.3.1-a) en mogen om die reden niet door particulieren worden vervoerd.

Let op: daarnaast vallen patronen onder de Wet wapens en munitie (Paragraaf 5, artikel 22), waarin onder andere wordt gesteld: Het is verboden een wapen of munitie van de categorieën II en III te vervoeren zonder vergunning tot vervoer. Een vondst van scherpe patronen kan men melden bij de politie, die vervolgens de juiste dienst inschakelt voor het opruimen ervan.