Ik heb gehoord dat er bij auto-accu’s geen verpakkingsgroep hoort. Een kleine accu is toch minder gevaarlijk dan een hele grote?

In tabel 3.2, kolom 4 (verpakkingsgroep) is bij UN-nummer 2794 (Accumulatoren (batterijen), nat, gevuld met zure elektrolyt), geen verpakkingsgroep vermeld. De accu’s zijn ingedeeld in gevarenklasse 8 (bijtende stoffen), vanwege het aanwezige elektrolyt (zwavelzuur).

Elektrolyt voor een accu (UN2796, zwavelzuur met ten hoogste 51% zuur of accumulatorvloeistof, zuur), is vanwege de bijtende eigenschappen volgens ADR 2.2.8.1.4.2 ingedeeld in gevarenklasse 8, verpakkingsgroep II (middelmatig gevaarlijke stoffen en mengsels). Dit zwavelzuur bevindt zich normaal gesproken in een verpakking en wordt bij de productie van een accu uit de verpakking genomen en als ‘onderdeel’ aan een accu toegevoegd. Het zwavelzuur bevindt zich dan niet meer in een verpakking, maar in een voorwerp.

ADR 2.2.8.1.4.2 vermeldt:

Stoffen en mengsels van klasse 8 worden overeenkomstig hun mate van gevaar bij het vervoer over drie verpakkingsgroepen verdeeld:

a) verpakkingsgroep I: zeer gevaarlijke stoffen en mengsels;

b) verpakkingsgroep II: middelmatig gevaarlijke stoffen en mengsels;

c) verpakkingsgroep III: minder gevaarlijke stoffen en mengsels.

Dat betekent dat een voorwerp, zoals een accu, op basis van de eigenschappen van de inhoud kan zijn ingedeeld in gevarenklasse 8, maar vanwege het feit dat een accu als geheel geen stof of mengsel is niet kan worden ingedeeld in een verpakkingsgroep. De grootte van de accu, dan wel de hoeveelheid zwavelzuur in een accu, is niet het criterium bij indeling in verpakkingsgroepen.

ADR 2.1.1.3 onderschrijft bovenstaande: Voor verpakkingsdoeleinden zijn stoffen – met uitzondering van die van klassen 1, 2, 5.2, 6.2 en 7 en met uitzondering van zelfontledende stoffen van klasse 4.1 – overeenkomstig hun mate van gevaar ingedeeld in verpakkingsgroepen:

  • Verpakkingsgroep I: Stoffen die een groot gevaar opleveren;
  • Verpakkingsgroep II: Stoffen die een middelmatig gevaar opleveren; en
  • Verpakkingsgroep III: Stoffen die een gering gevaar opleveren.

De verpakkingsgroep(en) waarin een stof is ingedeeld, staat (staan) vermeld in tabel A van hoofdstuk 3.2.

Voorwerpen worden niet ingedeeld in verpakkingsgroepen. Vereisten ten aanzien van specifieke prestatieniveaus voor verpakkingen worden vermeld in de desbetreffende verpakkingsinstructie.