Tijdens een weekeinde hebben vandalen enkele oranje borden van onze vrachtwagen gehaald. Mogen wij (tot de nieuwe geleverd zijn) weerbestendige kunststof borden en -letters gebruiken?

Het lijkt niet meer dan logisch dat (grote) etiketten, borden en andere van belang zijnde ADR-kenmerken op voertuigen bestand zijn tegen weersinvloeden, vooral wanneer het extreem warm weer is of vaak regent.

ADR 5.3.1.1.1 schrijft dan ook voor: Voor zover dit in deze sectie wordt vereist, moeten grote etiketten op het buitenoppervlak van containers, bulkcontainers, MEGC’s, MEMU’s, tankcontainers, transporttanks en voertuigen zijn aangebracht. De grote etiketten moeten overeenkomen met de in kolom (5) en, in voorkomend geval, kolom (6) van tabel A van hoofdstuk 3.2 vereiste etiketten voor de gevaarlijke goederen die zich in de container, bulkcontainer, MEGC, MEMU, tankcontainer, transporttank of het voertuig bevinden en moeten voldoen aan de in 5.3.1.7 gegeven specificaties. De grote etiketten moeten op een achtergrond met een contrasterende kleur worden aangebracht of moeten ofwel van een onderbroken dan wel van een ononderbroken grenslijn zijn voorzien. De grote etiketten moeten weersbestendig zijn en een duurzame kenmerking garanderen tijdens de gehele reis.

Dat lijkt te impliceren dat daarmee de kous af is: onder alle weersomstandigheden blijft informatie over gevarenklasse(n) zichtbaar. Oranje borden kunnen echter specifieke informatie bevatten die verder gaat dan alleen de gevarenklasse. In geval van een calamiteit is dergelijke informatie voor hulpverleningsdiensten van groot belang. In ADR 5.3.2.2.2 wordt daarom voor oranje borden voorgeschreven:

De gevaarsidentificatienummers en het UN-nummer moeten bestaan uit zwarte cijfers van 100 mm hoog en 15 mm lijndikte. Het gevaarsidentificatienummer moet in het bovenste deel van het bord zijn aangebracht en het UN-nummer in het onderste deel; zij moeten zijn gescheiden door een horizontale zwarte lijn van 15 mm breed, die over het midden van het bord van de ene zijde naar de andere zijde loopt (zie 5.3.2.2.3). Het gevaarsidentificatienummer en het UN-nummer moeten onuitwisbaar zijn en moeten na een 15 minuten durende hevige brand nog leesbaar zijn.

Uitwisselbare cijfers en letters op borden, die het gevaarsidentificatienummer en het UN-nummer weergeven, moeten tijdens het vervoer op hun plaats blijven, ongeacht de stand van het voertuig.

Er is niet voorgeschreven van welk materiaal de borden en de nummers moeten zijn gefabriceerd, wat impliceert dat de materiaalkeuze vrij is zolang aan de genoemde voorwaarden in ADR 5.3.2.2.2 wordt voldaan. In de praktijk blijkt dat kunststoffen bij een hevige brand doorgaans (sneller) aangetast worden, waar metalen borden en -letters het langer uithouden.