Volgens een kennis van me mag ik als chauffeur geen zendingen met gevaarlijke stoffen openen onderweg. Hoe moet ik dan m’n diesel afleveren bij klanten met graafmachines?

Het ADR schrijft in twee secties voor dat colli die gevaarlijke stoffen bevatten niet mogen worden geopend:

7.5.7.5 Leden van de bemanning van het voertuig mogen een collo dat gevaarlijke goederen bevat, niet openen.

En

8.3.3 (Verbod op het openen van colli); Een bestuurder of een bijrijder mag geen collo met gevaarlijke goederen openen.

Beide secties gebruiken het begrip ‘collo’.

 Het ADR omschrijft in sectie 1.2.1 (Definities) een collo als:

het eindproduct van de verpakkingshandelingen, dat gereed is voor verzending, bestaande uit de verpakking, grote verpakking of IBC zelf met de inhoud ervan. De definitie omvat drukhouders voor gassen, zoals gedefinieerd in deze sectie, alsmede voorwerpen die vanwege hun omvang, massa of vorm onverpakt of op sleden, in kratten of in andere inrichtingen voor de hantering mogen worden vervoerd. Met uitzondering van het vervoer van radioactieve stoffen, is deze definitie niet van toepassing op onverpakte goederen, die los gestort worden vervoerd en evenmin op stoffen die in tanks worden vervoerd;

Bovenstaande betekent dat leden van de bemanning, dan wel een bestuurder of bijrijder (onderweg) geen verpakkingen, grote verpakkingen en IBC’s mogen openen. Er wordt in beide secties niet gesproken over de (mogelijke) inhoud van de colli, wat impliceert dat dit niet relevant is. Dat betekent dan weer dat het ADR geen rekening houdt met het (onderweg) moeten afleveren van bijvoorbeeld diesel wanneer die zich in te openen colli bevindt.

In het VLG is onder artikel 3 (N-bepalingen) een uitzondering op deze voorschriften te vinden:

7.5.7.5/8.3.3 Openen van colli:
In afwijking van randnummers 7.5.7.5/8.3.3 van Bijlage 1, mag de chauffeur of de bijrijder:
a) een buitenverpakking openen die gevaarlijke stoffen bevat, die als pesticiden worden toegepast;
b) een IBC openen, waarin UN1202, dieselolie, gasolie of lichte stookolie wordt vervoerd.
Dit openen is uitsluitend toegestaan voor het direct afleveren van genoemde stoffen in de land- en wegenbouw alsmede op bouwplaatsen.

Bovenstaande afwijking op het ADR geeft chauffeurs die IBC’s met diesel vervoeren de mogelijkheid deze (onderweg) te openen om te kunnen leveren aan graafmachines, c.q. op bouwplaatsen.