Ik heb online enkele jerrycans ontsmettingsmiddel gekocht. Na ontvangst zag ik dat deze tot aan de rand waren gevuld. Daar ben ik blij mee natuurlijk, maar moet er niet wat lucht in zitten?

In het ADR is voorgeschreven hoe verpakkingen moeten worden gevuld:

4.1.1.4 Indien verpakkingen, met inbegrip van IBC’s en grote verpakkingen, met vloeistoffen worden gevuld, moet voldoende ledige ruimte worden vrijgelaten om zeker te zijn, dat door uitzetting van de vloeistof, ten gevolge van de temperaturen die tijdens het vervoer kunnen worden bereikt, noch verlies van de inhoud, noch blijvende vervorming van de verpakking plaatsvindt. Tenzij specifieke bepalingen zijn voorgeschreven, mogen vloeistoffen bij een temperatuur van 55 °C een verpakking niet volledig vullen.

Er moet hoe dan ook voldoende vrije ruimte in een IBC overblijven om te waarborgen dat hij bij de gemiddelde temperatuur van het los gestorte goed van 50 °C niet voor meer dan 98% van zijn waterinhoud is gevuld. Voor een vultemperatuur van 15 °C moet de maximale vullingsgraad, tenzij anders bepaald, als volgt worden vastgesteld:

ofwel:
a)

Dan wel:

b)

 

In deze formule is α de gemiddelde kubieke uitzettingscoëfficiënt van de vloeistof tussen 15 °C en 50 °C; dat wil zeggen bij een maximale temperatuurverandering van 35 °C wordt α berekend volgens de formule:

 

Daarin zijn d15 en d50 de relatieve dichtheden1 van de vloeistof bij 15 °C en 50 °C en is tF de gemiddelde temperatuur van de vloeistof ten tijde van het vullen.

Bovenstaande betekent dat ook verpakkingen als jerrycans slechts tot een maximale vullingsgraad mogen worden gevuld. Zeker wanneer de buitentemperatuur zomerse waarden bereikt zullen de vloeistoffen er in meer gaan uitzetten. De ‘lucht’ bovenin de jerrycan dient om de uitzetting van de vloeistof op te vangen.