Op onze zendingen brengen we gevaarsetiketten aan, met daarnaast het UN-nummer. Mag ik de UN-nummers ook óp de gevaarsetiketten laten drukken? Dat scheelt ons werk.

Het aanbrengen van tekst is onder verschillende voorwaarden toegestaan:

5.2.2.2.1.3 Met uitzondering van de etiketten voor de subklassen 1.4, 1.5 en 1.6 van klasse 1, moet in de bovenste helft van het etiket de afbeelding van het symbool zijn opgenomen en in de onderste helft:
a) voor de klassen 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 en 9, het nummer van de klasse;
b) voor de klassen 4.1, 4.2 en 4.3, het cijfer “4”;
c) voor de klassen 6.1 en 6.2, het cijfer “6”.

Voor een gevaarsetiket volgens model nr. 9A moeten echter in de bovenste helft van het etiket alleen de zeven verticale strepen van het symbool zijn opgenomen. In de onderste helft wordt de verzameling batterijen van het symbool en het nummer van de klasse opgenomen.
Met uitzondering van een gevaarsetiket volgens model nr. 9A mag overeenkomstig 5.2.2.2.1.5 op de etiketten tekst zijn aangebracht zoals het UN-nummer of woorden die het gevaar beschrijven (bv. “brandbaar”) onder voorwaarde dat de tekst de andere voorgeschreven elementen van het etiket niet overdekt of ervan afleidt.

Daarnaast is er een uitzondering voor gevarenklasse 7:

5.2.2.2.1.5 Op etiketten met uitzondering van die voor stoffen van klasse 7 moet het facultatief aanbrengen van een tekst (met uitzondering van het nummer van de klasse) in de ruimte onder het symbool worden beperkt tot bijzonderheden die de aard van het gevaar aangeven en de bij de behandeling te nemen voorzorgen.

Het op een gevaarsetiket aanbrengen van algemene opschriften als ‘pas op’, of reclame-uitingen zoals een bedrijfsnaam is niet toegestaan.