Wij zijn een transportbedrijf en beschikken over een crossdock. Wij beladen vrij veel gevaarlijke stoffen en vragen ons af of wij verantwoordelijk zijn voor het feit dat verpakkingen niet UN gekeurd zijn.

Hiervoor verantwoordelijk is in eerste instantie de verpakker of vuller. Dit is degene die de gevaarlijke stoffen verpakt heeft en deze moet volgens 1.4.3.2a de verpakkingsvoorschriften naleven (waaronder de juiste verpakkingen gebruiken).

Wel zegt 1.4.2.2.1c bijvoorbeeld dat de vervoerder door visuele controle moet vaststellen dat de lading geen duidelijke gebreken vertoont. Nu is de vraag of geen UN verpakkingen voor gevaarlijke stoffen onder “duidelijke gebreken” valt. Ik denk dat de vervoerder bij een eventuele controle een probleem heeft. Dus u zou ze voor het vervoer moeten weigeren, want ze voldoen niet aan de regelgeving.