Wij zijn een transportbedrijf en beschikken over een crossdock. Wij beladen vrij. Moet ik bij de 1000 punten tabel ook rekening houden met de hoeveelheid diesel die er in mijn tank zit?

Nee, randnummer 1.1.3.3. van de ADR geeft aan dat de voorschriften van het ADR niet van toepassing zijn op het vervoer van:

a) brandstof die zich in reservoirs van een voertuig bevindt, waarmee vervoer wordt verricht en die is bedoeld voor de aandrijving of voor de werking van alle uitrusting die tijdens vervoer wordt gebruikt of waarvan het gebruik tijdens vervoer wordt beoogd.De brandstof mag worden vervoerd in vaste brandstofreservoirs die rechtstreeks zijn verbonden met de motor van het voertuig en/of additionele uitrusting van het voertuig en die voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften, of mag worden vervoerd in draagbare brandstofreservoirs (zoals jerrycans).

De gezamenlijke inhoud van de vaste reservoirs mag niet meer bedragen dan 1500 liter per transporteenheid en de inhoud van een reservoir die op een aanhangwagen is aangebracht, mag niet meer bedragen dan 500 liter. Ten hoogste 60 liter per transporteenheid mag worden vervoerd in draagbare brandstofreservoirs. Deze beperkingen zijn niet van toepassing op voertuigen in dienst van hulpdiensten.