Van een heleboel stoffen mis ik in kolom 20 van de stoffenlijst de gevi-code. Klopt dit?

Ja, dat klopt. De gevaarsidentificatie- code in kolom 20 heeft uitsluitend betrekking op tankvervoer en op losgestort vervoer. De genoemde UN-nummers UN 2011 en UN 2012 zijn verboden als tank- of losgestort vervoer. Op een gevarenkaart is het niet verplicht een Gevaarsidentificatienummer weer te geven.