Wij produceren UN3082-producten in 20kg jerrycans. Deze jerrycans worden gelabeld met een gebruiksetiket (waarop UN3082 en de “dode vis” staan vermeld) en met een klasse 9 etiket. Er gaan meerdere cans op een pallet die ingesealed wordt. Op deze seal worden ook gebruiksetiketten geplakt en ook weer het klasse 9 etiket. Mijn vraag is of de klasse 9 etiketten op de cans wettelijk verplicht zijn? Voor het vervoer is mijns inziens de klasse 9 aanduiding op de seal genoeg. Op de can staat al UN3082 en de “dode vis”.

 

In ADR art. 5.2.2.1.1 staat dat op elk collo het bijbehorend gevaarsetiket (in dit geval 9), wat in kolom 5 van tabel A is vermeld, moet worden aangebracht. Dus ook in dit geval, alsmede het UN-nummer en het kenmerk voor milieugevaarlijk stoffen.

ADR 5.2.2.1.1.: Tenzij in het ADR anders is bepaald, moet het UN-nummer dat met de ingesloten gevaarlijke goederen overeenkomt, voorafgegaan door de letters “UN” duidelijk en duurzaam op elk collo zijn aangegeven. Het UN-nummer en de letters “UN” moeten ten minste 12 mm hoog zijn, behalve voor colli met een inhoud van 30 liter of minder of met een maximale netto massa van 30 kg en voor flessen met een waterinhoud van 60 liter of minder, indien zij ten minste 6 mm hoog zijn, en behalve voor colli van 5 liter of k kg of minder, indien zij een geschikte grootte hebben. In geval van onverpakte voorwerpen moet kenmerk zijn weergegeven op het voorwerp, op zijn draagconstructie of op zijn behandelings-, opslag- of lanceerinrichting.