Welke brandblussers moet ik als ADR-chauffeur nu allemaal bij me hebben?

In de volgende tabel zijn de minimale voorschriften voor draagbare brandblusapparaten voor de brandbaarheidsklassen 1 A, B en C opgenomen die van toepassing zijn op transporteenheden die gevaarlijkegoederen vervoeren met uitzondering van die waarnaar in ADR art. 8.1.4.2 verwezen wordt.

Art. 8.1.4.2. zegt dan: ‘Transporteenheden die gevaarlijke goederen volgens 1.1.3.6 vervoeren, moeten voorzien zijn van één draagbaar brandblusapparaat voor de brandbaarheidsklassen 1 A, B en C, met een minimumcapaciteit van 2 kg poeder (of een daarmee overeenkomende capaciteit voor een ander geschikt blusmiddel).’