In welke taal moet een vrachtbrief eigenlijk worden opgesteld?

Voorschrift 5.4.1.4.1 van het ADR geeft aan: De in het document te vermelden aanduidingen moeten in een officiële taal van het land van afzending zijn gesteld, en bovendien in het Engels, Frans of Duits, indien die taal niet één van deze drie talen is. Dit tenzij eventuele internationale tarieven voor het wegvervoer, of overeenkomsten die tussen de bij het vervoer betrokken landen gesloten zijn, anders bepalen.