Ik ben een eigen rijder en heb een vraag. Wat moet er in mijn ADR koffer aan spullen zitten?

Op de ADR instructiekaart is aangegeven wat je als chauffeur aan materialen bij je dient te hebben. Deels is dat afhankelijk van de gevaarlijke stoffen die je vervoert. 

De volgende uitrusting moet aan boord van de transporteenheid worden meegevoerd:

 • voor elk voertuig een stopblok (wielkeg) van een grootte die past bij de maximale massa van het voertuig en de diameter van het wiel;
 • twee zelfstandig staande waarschuwingssignalen;
 • vloeistof om de ogen te spoelen. *

Daarnaast voor elk lid van de bemanning:

 • een waarschuwingsvest;
 • een draagbaar verlichtingsapparaat;
 • een paar beschermende handschoenen; en
 • bescherming voor de ogen.

Aanvullende uitrusting voorgeschreven voor bepaalde klassen:

 • een vluchtmasker voor noodgevallen moet voor elk lid van de bemanning van het voertuig aan boord van de transporteenheid worden meegevoerd in geval van gevaarsetiketnummers 2.3 of 6.1;
 • een schop **
 • een rioolafdichting **
 • een opvangreservoir. **

* = Niet voorgeschreven voor de gevaarsetiketnummers 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 en 2.3.
** = Alleen voorgeschreven voor vaste stoffen en vloeistoffen met de gevaarsetiketnummers 3, 4.1, 4.3, 8 of 9.