Moet men bij het vervoer van niet-brandbare stoffen/goederen toch brandblussers aan boord van het voertuig hebben?

In Art. 8.1.4.1 zijn de ‘minimale voorschriften voor draagbare brandblusapparaten’ vermeld. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen specifieke stoffen/goederen/UN-nummers die op enig moment worden vervoerd. Dus ook bij het vervoer van niet-brandbare stoffen moet men hieraan voldoen. Zelfs wanneer de lading bestaat uit brandblussers (UN1044).