Bij een stof wordt in tabel 3.2 (kolom 15) tunnelcategorie ‘E’ vermeld. Onder categorie ‘E’ valt o.a. de ArenA-tunnel (gelegen onder de Amsterdam ArenA). Gelden de voorschriften voor deze specifieke tunnel ook tussen 00:00 en 06:00? (dan is er immers geen wedstrijd of training gaande, zeker nu niet i.v.m. Corona)

Hoewel het ADR in Art. 1.9.5.1 stelt dat: ‘… Dezelfde tunnel kan in meer dan één categorie worden ingedeeld, bijv. afhankelijk van het uur van de dag, de dag of de week etc.’, wordt er in het ADR niet aangegeven dat er voor de Arenatunnel een dergelijke afwijkende indeling geldt. Op zich is dat logisch. Immers, het ADR is een Internationale regelgeving, als bijlage bij de Nederlandse wet- en regelgeving. Er wordt in het ADR niet gesproken over specifieke situaties die binnen afzonderlijke lidstaten gelden.

Specifieke zaken voor Nederland vinden we in het in het VLG (Regeling vervoer van gevaarlijke stoffen over land). In Hoofdstuk II, artikel 3: Tunnelregime, vinden we onder andere:

Beperkingen voor het vervoer van de gevaarlijke stoffen, genoemd onder Tunnelcategorie E in randnummer 1.9.5.2.2 van bijlage 1 (=ADR), gelden voor:

  1. de ArenAtunnel, gelegen onder de Amsterdam ArenA te Amsterdam;
  2. de Stadsbaantunnel, gelegen naast de A2 te Utrecht. 

Er worden hier geen uitzonderingen genoemd op ADR 1.9.5.1 (1.9.5.2.2), dus geldt datgene wat in het ADR is vermeld:

Tunnelcategorie E: Beperking voor het vervoer van alle gevaarlijke goederen behalve voor degene waarvoor ‘(-)’ is aangegeven in hoofdstuk 3.2, tabel A, kolom (15) en voor alle gevaarlijke goederen overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 3.4 indien de vervoerde hoeveelheden meer dan 8 ton totale bruto massa per transporteenheid bedragen.

Opmerking: Voor gevaarlijke goederen, ingedeeld onder UN-nummers 2919 en 3331, kunnen beperkingen voor de doorgang door tunnels echter deel uitmaken van de speciale regeling, goedgekeurd door de bevoegde autoriteit(en) op grond van 1.7.4.2.

 

Kortom: de voorschriften voor tunnels dienen altijd opgevolgd te worden (tenzij er sprake is van een noodsituatie/calamiteit, etc. Dan gelden de aanwijzingen van de plaatselijke autoriteiten).