Op dit moment worden ethanolhoudende producten (zoals desinfecterende handgels) in toenemende mate verkocht en dus ook vervoerd. Zijn alle ethanolhoudende producten onderworpen aan het ADR?

Gevaarlijke stoffen in gevarenklasse 3 (brandbare vloeistoffen) zijn onderworpen aan de voorschriften van het ADR, maar er zijn (voor ethanol) uitzonderingen zoals:

– Producten met een laag percentage ethanol

(zie bijzondere bepaling 144: Waterige oplossingen van ethylalcohol met ten hoogste 24 vol.-% alcohol zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.)

– Alcoholische dranken met meer dan 24 vol.-% en ten hoogste 70 vol.-% alcohol (UN3065)

(zie bijzondere bepaling 145: Alcoholische dranken van verpakkingsgroep III zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR, indien zij worden vervoerd in houders met een inhoud van ten hoogste 250 liter.)

– Vervoer van ethanol houdende producten door particulieren

(zie 1.1.3.1.-a: De voorschriften van het ADR zijn niet van toepassing op vervoer van gevaarlijke goederen verricht door particulieren, indien deze goederen zijn verpakt voor de verkoop in de detailhandel en zijn bestemd voor hun persoonlijk of huishoudelijk gebruik dan wel voor recreatie of sportactiviteiten, onder voorwaarde dat maatregelen zijn genomen om elke lekkage van de inhoud onder normale vervoersomstandigheden te verhinderen., etc.)

– Producten (met ethanol) met een hoge viscositeit zoals sommige handgels

(zie 2.2.3.1.5.1: Behalve zoals bepaald in 2.2.3.1.5.2, zijn viskeuze vloeistoffen die: een vlampunt hebben van 23 °C of hoger en ten hoogste 60 °C; niet giftig, bijtend of milieugevaarlijk zijn; niet meer dan 20% nitrocellulose bevatten, mits de nitrocellulose een stikstofgehalte van maximaal 12,6% in de droge stof bevat; en in houders met een inhoud van maximaal 450 liter worden verpakt; niet onderworpen aan het ADR, indien etc.)

– Producten met een mengsel van o.a. ethanol (UN1987)

(zie bijzondere bepaling 601: Farmaceutische producten (geneesmiddelen), gereed voor gebruik, die vervaardigd en verpakt zijn voor de detailhandel of voor de distributie voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.)

 

Het is daarom van belang voorafgaand aan het vervoer (van ethanolhoudende producten) te bepalen of de producten wellicht onder een vrijstelling kunnen worden verzonden; dat kan het vervoer er van goedkoper maken.