de huidige etiketten voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen in limited quantities verschillen van de etiketten die vroeger gebruikt werden. toch zie ik wel eens zendingen met zo’n ‘oud’ etiket. is dat wel toegestaan?

‘Vroeger’ was een zending met gevaarlijke stoffen in beperkte hoeveelheden (LQ) voorzien van een wit etiket waarin (soms) het UN-nummer van de betreffende stof was vermeld:

Tegenwoordig wordt inderdaad een ander LQ-kenmerk voorgeschreven:

De oude etiketten zijn niet meer toegestaan (zie ADR Art. 3.4.7.1). Er zijn binnen het ADR echter enkele bepalingen/verpakkingsinstructies waarbij een etiket wordt voorgeschreven dat sterk op de ‘oude’ LQ-etiketten lijkt. Deze etiketten hebben echter niets met LQ van doen:

Bijzondere Bepaling 653 (voor UN1006, UN1013, UN1046 en UN1066): Het vervoer van dit gas in flessen waarbij het product van beproevingsdruk en inhoud hoogstens 15,2 MPa.liter (152 bar.liter) bedraagt, is niet onderworpen aan de andere bepalingen van het ADR, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
> de bepalingen voor de constructie en beproeving van flessen zijn in acht genomen;
> de flessen zijn geplaatst in buitenverpakkingen die tenminste voldoen aan de voorschriften van deel 4 voor samengestelde verpakkingen. De algemene verpakkingsvoorschriften van 4.1.1.1, 4.1.1.2 en 4.1.1.5 tot en met 4.1.1.7 moeten in acht worden genomen;
>  de flessen zijn niet gezamenlijk verpakt met andere gevaarlijke goederen;
>  de totale bruto massa van een collo is niet groter is dan 30 kg;
en
>  ieder collo is duidelijk en duurzaam gekenmerkt met “UN 1006” voor argon, samengeperst, “UN 1013” voor kooldioxide, “UN 1046” voor helium, samengeperst, of  “UN 1066” voor stikstof, samengeperst; dit kenmerk moet geplaatst zijn binnen een door een lijn gevormd, op een punt staand vierkant met afmetingen van ten minste 100 mm x 100 mm.

Verpakkingsinstructie 904-(2b) (voor UN3245): Voor het vervoer moet het hieronder weergegeven kenmerk op het uitwendige oppervlak van de buitenverpakking op een achtergrond met een contrasterende kleur zijn aangebracht en duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn. Het kenmerk moet de vorm hebben van onder een hoek van 45° op een punt staand (ruitvormig) vierkant met afmetingen van ten minste 50 mm bij 50 mm; de breedte van de lijn moet ten minste 2 mm bedragen en de hoogte van de letters en cijfers ten minste 6 mm.

Verpakkingsinstructie P650-(4) (voor UN3373): Voor het vervoer moet het hieronder weergegeven kenmerk op het uitwendige oppervlak van de buitenverpakking op een achtergrond met een contrasterende kleur zijn aangebracht en het moet duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn. Het kenmerk moet de vorm hebben van een onder een hoek van 45° op een punt staand (ruitvormig) vierkant met afmetingen van ten minste 50 mm bij 50 mm; de breedte van de lijn moet ten minste 2 mm bedragen en de hoogte van de letters en cijfers ten minste 6 mm.