is het adr een europese wetgeving?

Met ingang van 01-01-2021 is de ‘titel’ van het ADR gewijzigd: ‘As from this date the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) will become the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).’ (ADR 2021 Vol. 1- Introduction)

De verandering van de titel van deze internationale wet is voortgekomen uit het feit dat ook niet-Europese landen het ADR hebben opgenomen in hun nationale wetgeving, zoals Marokko, Tunesië en Oekraïne.