Gevaarlijke stoffen moeten voor vervoer in deugdelijke, geschikte verpakking(en) worden verpakt. Bij het verpakken van gelimiteerde hoeveelheden (LQ) lijken er geen verpakkings-voorschriften te bestaan. De laatste tijd stijgen de prijzen van verpakkingsmaterialen, zoals kartonnen dozen, aanzienlijk. Mogen er goedkopere, c.q. minder stevige dozen worden gebruikt?

In hoofdstuk 3.4 van het ADR (“Gevaarlijke goederen, verpakt in gelimiteerde hoeveelheden”) staat in paragraaf 3.4.1: Gelimiteerde hoeveelheden gevaarlijke goederen die in dergelijke gelimiteerde hoeveelheden verpakt zijn, die voldoen aan de bepalingen van dit hoofdstuk, zijn niet onderworpen aan enige andere bepalingen van het ADR, met uitzondering van de desbetreffende bepalingen van:
a) Deel 1, hoofdstukken 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9;
b) Deel 2;
c) Deel 3, hoofdstukken 3.1, 3.2, 3.3 [behalve bijzondere bepalingen 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 en 650 e)];
d) Deel 4, paragrafen 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 t/m 4.1.1.8;
e) Deel 5, 5.1.2.1 a) i) en b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.10, 5.4.2;
f) Deel 6, constructievoorschriften van 6.1.4 en paragrafen 6.2.5.1 en 6.2.6.1 t/m 6.2.6.3;
g) Deel 7, hoofdstuk 7.1 en 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (behalve 7.5.1.4), 7.5.2.4, 7.5.7, 7.5.8 en 7.5.9;
h) 8.6.3.3 en 8.6.4.

Er zijn dus verschillende bepalingen waaraan moet worden voldaan.

Voor wat betreft (gebruik van) verpakkingen wordt verwezen naar paragraaf 4.1.1.1Gevaarlijke goederen moeten worden verpakt in verpakkingen, met inbegrip van IBC’s en grote verpakkingen, van goede kwaliteit, die sterk genoeg moeten zijn om de schokken en belastingen die normalerwijze tijdens het vervoer worden ondervonden, te doorstaan, met inbegrip van overslag en tussen laadeenheden en opslagplaatsen alsmede elke verwijdering van een pallet of uit een oververpakking voor daaropvolgende handmatige of machinale behandeling.

Hoewel het gestelde op zich logisch is, biedt het tegelijk weinig houvast: wanneer is een verpakking sterk genoeg om ‘schokken en belastingen te doorstaan’? Immers, van een UN-gekeurde kartonnen doos is in een rapport terug te vinden hoe deze is getest. Een ‘gewone’ kartonnen doos die niet specifiek ontworpen is voor het verpakken van gevaarlijke stoffen, is doorgaans niet voorzien van een testrapport.

In paragraaf 6.1.4.12 worden constructievoorschriften voor kartonnen dozen vermeld: 6.1.4.12.1 Er moet gebruikgemaakt worden van massief karton of van golfkarton (met één of meer golflagen), van goede kwaliteit, dat geschikt is voor de inhoud en het gebruik, waarvoor de dozen zijn bestemd. De waterbestendigheid van het buitenoppervlak moet zodanig zijn, dat de massatoename, gemeten bij een beproeving ter vaststelling van de absorptie van water gedurende 30 minuten volgens de methode van Cobb, niet meer bedraagt dan 155 g/m2 – zie ISO-norm 535-1991.

Het karton moet een geschikte buigsterkte hebben. Het karton moet op zodanige wijze zijn gesneden, zonder kerf gerild en voorzien van een sleuf, dat bij het in elkaar zetten geen breuk optreedt, en dat het oppervlak niet scheurt of te veel opbolt. De golflagen van het golfkarton moeten stevig aan de vlakke lagen zijn gelijmd.

6.1.4.12.2 De kopwanden van de dozen mogen van een houten raamwerk zijn voorzien of geheel van hout of een ander geschikt materiaal zijn vervaardigd. Als versterking mogen houten lijsten of andere geschikte materialen worden gebruikt.

6.1.4.12.3 De naden van de dozen moeten met kleefband worden geplakt, of uitgevoerd zijn met een gelijmde of met metalen nieten gehechte overlapping. De overlapping van de naden moet voldoende zijn.

6.1.4.12.4 Indien de sluiting door lijmen of met kleefband wordt uitgevoerd, moet de lijm waterbestendig zijn.

6.1.4.12.5 De afmetingen van de doos moeten zijn aangepast aan de inhoud.

6.1.4.12.6 Grootste netto massa: 400 kg.

Met andere woorden: er zijn constructievoorschriften voor verpakkingen waarin LQ wordt verzonden, maar deze laten (veel) ruimte voor beoordeling door de verzender.

Er mogen dus minder stevige verpakkingen/dozen worden gebruikt. Deze kunnen goedkoper in aanschaf zijn. Wanneer er echter twijfel is of de (inhoud van de) zending zou kunnen beschadigen bij een val (van geringe hoogte) is het wellicht verstandig een meer geschikte verpakking te kiezen.