Een stof blijft bij verzending als Limited Quantities (LQ) onder de maximale hoeveelheid per binnenverpakking volgens ADR-paragraaf 3.2.1, tabel A, kolom 7a. Mag dan in plaats van de gebruikelijke binnen- en buitenverpakking worden gekozen voor een UN-gekeurde enkelvoudige verpakking? Immers, daar worden ook grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen in verzonden.

In paragraaf 3.4.2 is te lezen: Gevaarlijke goederen mogen uitsluitend zijn verpakt in binnenverpakkingen die in geschikte buitenverpakkingen zijn geplaatst. Er mogen tussenverpakkingen worden gebruikt. Verder moet voor voorwerpen van subklasse 1.4, compatibiliteitsgroep S, volledig worden voldaan aan de voorschriften van sectie 4.1.5. Het gebruik van binnenverpakkingen is niet noodzakelijk voor het vervoer van voorwerpen zoals spuitbussen of “houders, klein, met gas”. De totale bruto massa van het collo mag 30 kg niet overschrijden.

Met andere woorden: ook al zou een UN-gekeurde enkelvoudige verpakking (gevoelsmatig) veiliger zijn, het ADR schrijft anders voor. Een UN-gekeurde verpakking mag wel als binnen- of buitenverpakking worden gebruikt, uiteraard afhankelijk van de geschiktheid en de toepassing. 

Er wordt in de paragraaf ook gesproken over het ‘mogen’ gebruiken van tussenverpakkingen. In enkele gevallen zijn deze echter verplicht, zoals paragraaf 3.4.4 voorschrijft: Vloeibare goederen van klasse 8, verpakkingsgroep II in binnenverpakkingen van glas, porselein of aardewerk moeten zijn omhuld in een inerte en stijve tussenverpakking.