Welke etiket(ten) en/of markeringen moeten worden aangebracht op een jerrycan met 5 liter milieugevaarlijk smeermiddel?

In paragraaf 2.2.9.1.10.6 staat hoe dergelijke producten/stoffen moeten worden ingedeeld: Indeling van stoffen of mengsels die geclassificeerd zijn als milieugevaarlijke stoffen (aquatisch milieu), overeenkomstig de bepalingen van 2.2.9.1.10.3, 2.2.9.1.10.4 of 2.2.9.1.10.5.

Stoffen of mengsels die geclassificeerd zijn als milieugevaarlijke stoffen (aquatisch milieu) die niet voldoen aan de criteria van alle overige klassen, of aan criteria voor een andere stof binnen Klasse 9, moeten worden aangeduid als UN-nummer 3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. UN-nummer 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.GZij moeten worden ingedeeld in verpakkingsgroep III.

In tabel 3.2.1 A – kolom 5 wordt vermeld dat voor zendingen met UN3082 etiket 9 wordt voorgeschreven.

Paragraaf 5.2.1.8 (Bijzondere bepalingen voor de kenmerking van milieugevaarlijke stoffen) geeft uitsluitsel over een aanvullend kenmerk: 5.2.1.8.1 Colli die milieugevaarlijke stoffen bevatten die voldoen aan de criteria van 2.2.9.1.10, moeten op duurzame wijze van de kenmerking voor milieugevaarlijke stoffen, afgebeeld in 5.2.1.8.3, zijn voorzien met uitzondering van enkelvoudige verpakkingen en samengestelde verpakkingen, indien dergelijke enkelvoudige verpakkingen of binnenverpakkingen van zulke samengestelde verpakkingen bevatten: 
– een hoeveelheid van ten hoogste 5 l voor vloeistoffen; of
– een massa van ten hoogste 5 kg voor vaste stoffen.

 5.2.1.8.2 Het kenmerk voor milieugevaarlijke stoffen moet naast de kenmerken voorgeschreven in 5.2.1.1 zijn aangebracht. Aan de voorschriften van 5.2.1.2 en 5.2.1.4 moet zijn voldaan.

5.2.1.8.3 Het kenmerk voor milieugevaarlijke stoffen moet overeenkomen met figuur 5.2.1.8.3.

Uit deze paragrafen blijkt dat het ‘kenmerk voor milieugevaarlijke stoffen’ niet hoeft te worden aangebracht op een enkelvoudige verpakking (jerrycan) met een inhoud van 5 liter of minder. 

In kolom 6 van tabel 3.2.1 A zijn enkele bijzondere bepalingen voor UN3082 vermeld. Bijzondere bepaling 375 luidt: Wanneer zij worden vervoerd in enkelvoudige of samengestelde verpakkingen met een grootste netto hoeveelheid per enkelvoudige of binnenverpakking van 5 liter of minder voor vloeistoffen of met een netto massa per enkelvoudige of binnenverpakking van 5 kg of minder voor vaste stoffen, zijn deze stoffen niet onderworpen aan de overige bepalingen van het ADR, mits de verpakking voldoet aan de algemene bepalingen van 4.1.1.1, 4.1.1.2 en 4.1.1.4 tot en met 4.1.1.8.

Wanneer de zending voldoet aan deze bijzondere bepaling komt de verplichting een gevarenklasse-etiket 9 op de zending aan te brengen (ook) te vervallen.

Op een jerrycan met maximaal 5 liter UN3082 hoeven daarom geen etiketten en/of markeringen te worden aangebracht.