Ik wil een palletdoos met verschillende gevaarlijke stoffen van Arnhem (NL) naar Bordeaux (FR) vervoeren. Moet dan in het Frans worden aangegeven dat het hier om een oververpakking (‘suremballage’) gaat?

Het ADR stelt in paragraaf 5.1.2 (Het gebruik van oververpakkingen) onder 5.1.2.1: 
a) Tenzij de kenmerken en etiketten vereist volgens hoofdstuk 5.2, met uitzondering van 5.2.1.3 tot en met 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 tot en met 5.2.1.7.8 en 5.2.1.10, representatief voor alle gevaarlijke goederen in de oververpakking zichtbaar zijn, moet een oververpakking:
i) het woord “OVERVERPAKKING” bevatten. De letters van het woord “OVERVERPAKKING” moeten ten minste 12 mm hoog zijn. De aanduiding moet zijn gesteld in een officiële taal van het land van herkomst en bovendien, indien deze taal niet het Engels, Frans of Duits is, in het Engels, Frans of Duits, tenzij eventuele overeenkomsten die tussen de bij het vervoer betrokken landen gesloten zijn, anders bepalen; en
ii) geëtiketteerd en gekenmerkt zijn met het UN-nummer en andere kenmerken zoals  voorgeschreven voor colli in hoofdstuk 5.2, met uitzondering van 5.2.1.3 tot en met 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 tot en met 5.2.7.8 en 5.2.1.10 voor alle afzonderlijke gevaarlijke goederen die in de oververpakking aanwezig zijn. Elk afzonderlijk kenmerk of etiket hoeft slechts eenmaal te worden aangebracht.

Oververpakkingen die radioactieve stoffen bevatten, moeten volgens 5.2.2.1.11 worden geëtiketteerd.

b) Richtinggevende pijlen, afgebeeld in 5.2.1.10, moeten te zien zijn op twee tegenover elkaar gelegen zijden van oververpakkingen met colli die van een kenmerking overeenkomstig 5.2.1.10.1 moeten zijn voorzien, tenzij de kenmerken zichtbaar blijven.

Dus: hoewel het logisch lijkt het woord ‘oververpakking’ (alleen) in het Frans op de buitenverpakking aan te brengen, schrijft het ADR voor dat het ook in een officiële taal van het land van herkomst moet worden aangebracht.

Binnen Nederland geldt het Nederlands als officiële taal; het woord ‘oververpakking’ moet daarom ook in het Nederlands op de buitenverpakking worden aangebracht.

Andere talen, zoals het Fries, Nedersaksisch en Limburgs mogen hier niet voor worden gebruikt; hoewel het officieel talen zijn, worden deze niet gezien als de officiële taal van (heel) Nederland.