Waarom mogen voertuigen met een accu (zoals een Tesla) wel zo over de weg worden vervoerd maar de losse accu’s ervan niet?

Een voertuig met accuvoeding wordt in tabel ADR 3.2 als zodanig genoemd in UN3171: Voertuig met accuvoeding of apparaat met accuvoeding.

Bij dit UN-nummer zijn de volgende bijzondere bepalingen vermeld: 388, 666, 667 en 669.

Wanneer we de afzonderlijke bijzondere bepalingen nagaan valt vooral op:

 388
Positie UN 3171 is alleen van toepassing op voertuigen aangedreven door natte batterijen, natriumbatterijen, batterijen van metallisch lithium of lithium-ion-batterijen en uitrusting aangedreven door natte batterijen of natrium batterijen die met de batterij(en) ingebouwd worden vervoerd.
Voor de toepassing van deze bijzondere bepaling worden onder voertuigen zelfaangedreven apparaten verstaan die zijn. ontworpen om een of meer personen of goederen te vervoeren. Voorbeelden van dergelijke voertuigen zijn auto’s, motorfietsen, scooters, voertuigen of motorfietsen met drie of vier wielen, vrachtwagens, locomotieven, fietsen (rijwielen met trappers en een motor) en andere voertuigen van dit type (bijv. zelfbalancerende voertuigen of voertuigen die niet met ten minste één zitplaats zijn uitgerust), rolstoelen, trekker-maaiers, zelfaangedreven bouwmaterieel en landbouwmachines, boten en luchtvaartuigen. Dit geldt ook voor voertuigen die worden vervoerd in een verpakking. In dit geval is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van het chassis/frame worden verwijderd om het in de verpakking te krijgen. Voorbeelden van uitrusting zijn grasmaaiers, reinigingsmachines of modelboten of -vliegtuigen.

Met andere woorden: een Tesla met een batterij (accu) valt onder UN3171. Echter, deze bijzondere bepaling vermeldt niets over losse batterijen/accu’s. Dat betekent dat daarvoor gekeken moet worden naar de (losse) batterijen/accu’s als zodanig. In het geval van een accupakket voor een Tesla naar UN3480: Lithium-ion-batterijen.

Bij UN3480 zijn de volgende bijzondere bepalingen vermeld: 188, 230, 310, 348, 376, 377, 387 en 636.

In het geval van een accupakket voor een Tesla (vanaf 50 kWh, ofwel 50.000 Wh), is (het relevante gedeelte van) bijzondere bepaling 188 niet van toepassing:

188:
Ten vervoer aangeboden cellen en batterijen zijn niet onderworpen aan andere voorschriften van het ADR, indien zij voldoen aan de volgende voorschriften:
a) het lithiumgehalte mag voor een metallisch lithium of lithiumlegering bevattende cel ten hoogste 1 g bedragen, en voor een cel met lithiumionen mag de energie-inhoud in watt-uur niet meer bedragen dan 20 Wh;
Opmerking: Wanneer lithiumbatterijen conform 2.2.9.1.7 f) overeenkomstig deze bijzondere bepaling worden vervoerd, mag het totale lithiumgehalte van alle metallisch lithium bevattende cellen in de batterij ten hoogste 1,5 g bedragen en het totale vermogen van alle lithium-ion-cellen in de batterij mag ten hoogste 10 Wh bedragen (zie bijzondere bepaling 387).
b) het lithiumgehalte mag voor een metallisch lithium of lithiumlegering bevattende batterij ten hoogste 2 g bedragen en voor een batterij met lithiumionen mag de energie-inhoud in wattuur niet meer bedragen dan 100 Wh. Lithium-ion-batterijen onderworpen aan deze bepaling moeten op de buitenmantel gemerkt zijn met de energie-inhoud in watt-uur, behalve die welke vóór 1 januari 2009 vervaardigd zijn;
Opmerking: Wanneer lithiumbatterijen conform 2.2.9.1.7 f) overeenkomstig deze bijzondere bepaling worden vervoerd, mag het totale lithiumgehalte van alle metallischlithium bevattende cellen in de batterij ten hoogste 1,5 g bedragen en het totale vermogen van alle lithium-ion-cellen in de batterij mag ten hoogste 10 Wh bedragen (zie bijzondere bepaling 387).

De energie-inhoud van een ‘losse’ batterij voor een Tesla is vele malen groter dan op grond van bijzondere bepaling 188 is toegestaan. Dat betekent dat men een dergelijke batterij als ‘Full ADR’ zal moeten verzenden/vervoeren.

Zijn de andere vermelde bijzondere bepalingen dan niet van belang voor het vervoer van een losse Tesla-batterij? In essentie is de inhoud van deze bepalingen:
230: Lithiumcellen en -batterijen mogen, ingedeeld in deze positie, worden vervoerd, indien zij voldoen aan de voorschriften van 2.2.9.1.7.
310: Beproevingsvoorschriften voor batterijen.
348: Batterijen die vervaardigd zijn na 31 december 2011 moeten worden gekenmerkt met het vermogen in Watt-uur op het buitenomhulsel.
376: Voorschrift vervoer van beschadigde cellen of batterijen.
377: Voorschrift vervoer van lithiumbatterijen ter verwijdering of –recycling
387: Voorschrift UN3090 en UN3091
636: Voorschrift voor batterijen die ten vervoer worden aangeboden voor sortering, verwijdering of recycling.

Met andere woorden: er is geen bijzondere bepaling die stelt dat een Tesla-accu anders moet worden vervoerd dan voorgeschreven als in kolom 8 van tabel ADR 3.2 (verpakkingsinstructies) (lees: als ‘Full ADR’).