Een ADR-chauffeur wil vanwege persoonlijke omstandigheden 14 maanden voor de vervaldatum van zijn certificaat opnieuw examen doen. Mag dat?

Iedereen die de voorgeschreven (aanvangsbasis-)opleiding heeft gevolgd mag op enig moment het voorgeschreven examen afleggen. Echter, de datum waarop het examen (met goed gevolg) wordt afgelegd kan verschillende consequenties hebben. Het ADR zegt daarover in sectie 8.2.2.8.2:
De datum van geldigheid van een vakbewaamheidscertificaat van een bestuurder moet vijf jaar liggen na de datum dat de bestuurder met goed gevolg het examen van een aanvangsbasisopleiding of de basis-allesomvattende opleiding met goed gevolg heeft afgelegd.
Het certificaat moet worden hernieuwd indien de bestuurder het bewijs levert van deelname aan een herhalingsopleiding overeenkomstig 8.2.2.5 en een examen heeft afgelegd overeenkomstig 8.2.2.7 in de volgende gevallen:
a) in de twaalf maanden vóór de vervaldatum van het certificaat. De bevoegde autoriteit moet een nieuw certificaat afgegeven, geldig gedurende vijf jaar, waarvan de periode van geldigheid moet beginnen op de vervaldatum van het vorige certificaat;
b) voorafgaand aan de twaalf maanden vóór de vervaldatum van het certificaat. De bevoegde autoriteit moet een nieuw certificaat afgeven, geldig gedurende vijf jaar, waarvan de periode van geldigheid moet beginnen vanaf de datum waarop het herhalingsexamen werd afgelegd;
c) Indien een bestuurder het bereik van zijn certificaat gedurende de periode van geldigheid uitbreidt, door te voldoen aan de voorschriften van 8.2.2.8.1 b) en c), moet de periode van geldigheid van een nieuw certificaat dezelfde blijven als van het voorgaande certificaat. Indien een bestuurder een examen heeft afgelegd voor een specialisatieopleidingscursus, moet deze specialisatie geldig blijven tot de vervaldatum van het certificaat.

Met andere woorden: Binnen een jaar voor de vervaldatum wordt de originele vervaldatum met vijf jaar verlengd; meer dan een jaar voor de vervaldatum is het nieuwe certificaat vanaf de examendatum vijf jaar geldig. Let op: In afwijking op wat het ADR vermeldt kan het zijn dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de geldigheidstermijn van certificaten verlengt wanneer bijzondere omstandigheden dit vereisen, zoals dat dit jaar is gebeurd.