In gascilinders voor frisdrankautomaten voor particulieren zit vloeibare kooldioxide (UN1013). Moeten er daarom richtinggevende pijlen op de buitenverpakking worden aangebracht?

In ADR 5.2.1.1 is informatie over de hoogte van de letters en cijfers terug te vinden: 
Tenzij in het ADR anders is bepaald, moet het UN-nummer dat met de ingesloten gevaarlijke goederen overeenkomt, voorafgegaan door de letters “UN” duidelijk en duurzaam op elk collo zijn aangegeven. Het UN-nummer en de letters “UN” moeten ten minste 12 mm hoog zijn, behalve voor colli met een inhoud van 30 liter of minder of met een maximale netto massa van 30 kg en voor flessen met een waterinhoud van 60 liter of minder, indien zij ten minste 6 mm hoog zijn, en behalve voor colli van 5 liter of een netto massa van hoogstens 5 kg, indien zij een geschikte grootte hebben.

Wanneer het gaat over een verpakking met 2 liter inhoud moeten de letters “UN” en de bijbehorende cijfers dus een ‘geschikte grootte’ hebben. Een ‘centimeter hoog’ zou daarom voldoende zijn. De praktijk leert wel dat het voor leesbaarheid op grotere afstand verstandig is de informatie zo groot- en duidelijk mogelijk op de buitenverpakking aan te brengen.