Via een kennis kwamen we erachter dat gevarenetiketten in het buitenland soms goedkoper verkrijgbaar zijn. Ze zijn een beetje anders, maar mogen wij die toch gebruiken?

Het lijkt onvermijdelijk dat door het mondiale vervoer van gevaarlijke stoffen en -goederen verschillende uitvoeringen van gevaarsetiketten voorkomen.

Het ADR zegt daarover in 5.2.2.2.1:
Etiketten moeten aan de hieronder gegeven voorschriften voldoen en wat betreft kleur, symbolen en algemene opmaak in overeenstemming zijn met de in 5.2.2.2.2 getoonde modellen.

Overeenkomstige modellen, voorgeschreven voor andere vervoersmodaliteiten, met kleine afwijkingen die de klaarblijkelijke betekenis van het etiket niet beïnvloeden, zijn ook acceptabel.

Opmerking: In bepaalde gevallen zijn de etiketten in 5.2.2.2.2 voorzien van een onderbroken buitenste rand, zoals aangegeven in 5.2.2.2.1.1. Dit is niet vereist indien het etiket op een achtergrond met een contrasterende kleur is aangebracht.

De vraag kan dan zijn of het betreffende etiket daadwerkelijk voor een andere vervoersmodaliteit is voorgeschreven, maar het ADR schrijft niet voor dat dit moet worden nagegaan alvorens het betreffende etiket te (mogen) gebruiken.