Op sommige vuurwerkdozen staat naast het oranje etiket en de tekst ‘UN0336’ ook het woord ‘Fireworks’. Bij vervoer volgens ADR hoeft er toch alleen maar een UN-nummer op de buitenverpakking?

Het kan zijn dat een doos met vuurwerk vanuit het buitenland is verzonden en op voorschrift van een andere vervoerswetgeving van de zogenaamde ‘Proper Shipping Name’ (PSN) is voorzien. Voor wat betreft het aanbrengen van een vervoersnaam op buitenverpakkingen volgens het ADR vinden we in hoofdstuk 5.1 (Kenmerking en etikettering) onder 5.2.1.1:

Tenzij in het ADR anders is bepaald, moet het UN-nummer dat met de ingesloten gevaarlijke goederen overeenkomt, voorafgegaan door de letters “UN” duidelijk en duurzaam op elk collo zijn aangegeven. Het UN-nummer en de letters “UN” moeten ten minste 12 mm hoog zijn, behalve voor colli met een inhoud van 30 liter of minder of met een maximale netto massa van 30 kg en voor flessen met een waterinhoud van 60 liter of minder, indien zij ten minste 6 mm hoog zijn, en behalve voor colli van 5 liter of een netto massa van hoogstens 5 kg, indien zij een geschikte grootte hebben.

Er wordt in deze sectie niets voorgeschreven over het aanbrengen van een vervoersnaam. In hetzelfde hoofdstuk zijn er echter aanvullende voorschriften voor verschillende klassen genoemd, zoals 5.2.1.5 (Aanvullende voorschriften voor goederen van klasse 1):

Wat betreft goederen van klasse 1 moeten colli bovendien de juiste vervoersnaam dragen zoals vastgesteld in overeenstemming met 3.1.2. Het opschrift moet duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn gesteld in een of meer talen, waarvan een het Frans, Duits of Engels is, tenzij eventuele vereenkomsten tussen de bij het vervoer betrokken landen anders bepalen.