Voor het verzenden van zwavelzuur gebruiken wij glazen flessen als binnenverpakking. Nu hoorden we dat je ook een metalen binnenverpakking mag gebruiken. Hoe kan dit? Zwavelzuur tast metaal toch aan?

Om te weten welke (binnen-)verpakkingen voor een stof/verpakkingsgroep zijn toegestaan dienen de verpakkingsinstructies, welke te vinden zijn in tabel ADR 3.2, kolom 8. Bij UN1830 (Zwavelzuur met meer dan 51% zuur) wordt verpakkingsinstructie P001 (vloeistoffen) genoemd. Deze verpakkingsinstructie is te vinden in sectie 4.1.4 (Lijst met verpakkingsinstructies).

In de kolom ‘Binnenverpakkingen’ zijn naast ‘Glas’ ook ‘Kunststof’ en ‘Metaal’ vermeld. Dat betekent dat zwavelzuur niet per definitie in een glazen binnenverpakking moet worden verpakt. De verpakkingsinstructie gaat niet in op (mogelijke) reacties tussen de (binnen-) verpakkingen en de daarin te verpakken stoffen.

Bovenaan verpakkingsinstructie P001 is vermeld:
De hierna genoemde verpakkingen zijn toegestaan, onder voorwaarde dat aan de algemene voorschriften van 4.1.1 en 4.1.3 is voldaan.

Waar ADR 4.1.3 algemene voorschriften met betrekking tot verpakkingsinstructies vermeldt, gaat 4.1.1 over de verpakkingen op zich: Algemene voorschriften voor het verpakken van gevaarlijke goederen in verpakkingen, met inbegrip van IBC’s en grote verpakkingen.

Sectie 4.1.1.2 gaat over de te verpakken stoffen, de ‘inhoud’ van de verpakkingen:
De gedeelten van de verpakkingen, met inbegrip van IBC’s en grote verpakkingen, die in direct contact staan met de gevaarlijke goederen:
a) mogen niet door deze gevaarlijke goederen worden aangetast of aanmerkelijk worden verzwakt;
b) mogen geen gevaarlijke werking veroorzaken, bijv. een katalytische reactie of een reactie met de gevaarlijke goederen en
c) mogen geen permeatie toelaten van gevaarlijke goederen die onder normale vervoersomstandigheden een gevaar zou kunnen vormen.

Zij moeten zo nodig van een geschikte binnenbekleding zijn voorzien of een gelijkwaardige behandeling hebben ondergaan.

Opmerking: Voor de chemische compatibiliteit van kunststof verpakkingen, met inbegrip van IBC’s, vervaardigd van polyetheen, zie 4.1.1.21.

Dat betekent dat er voor bijtende vloeistoffen die mogen worden vervoerd volgens verpakkingsinstructie P001, metalen binnenverpakkingen mogen worden gebruikt die geschikt zijn voor het te verpakken product. Bij dergelijke verpakkingen zal zwavelzuur niet in contact komen met het eigenlijke metaal en het daarom niet aan kunnen tasten.