In tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht, betekent ‘vrijgestelde hoeveelheden’ niet dat er geen voorschriften voor het verzenden van dergelijke hoeveelheden bestaan.

Hoofdstuk 3.5 van het ADR (Gevaarlijke stoffen, verpakt in vrijgestelde hoeveelheden) bevat de voorschriften met betrekking tot het verzenden van gevaarlijke stoffen in vrijgestelde hoeveelheden.

Sectie 3.5.4.2, Kenmerk voor vrijgestelde hoeveelheden, schrijft voor:
Het kenmerk heeft de vorm van een vierkant. De arcering en het symbool moeten dezelfde kleur hebben (zwart of rood) en zijn aangebracht op een witte of geschikte contrasterende achtergrond. De minimale afmetingen zijn 100 mm x 100 mm. Waar geen afmetingen zijn aangegeven, moeten alle kenmerken bij benadering in verhouding zijn tot de getoonde kenmerken.

Met de achtergrond wordt ‘de basis’ van het kenmerk zelf bedoeld, in de betekenis van ‘ondergrond waarop de arcering en het symbool zijn afgedrukt’. Het geheel vormt het kenmerk (‘het etiket’) wat op de colli moet worden aangebracht. Hoofdstuk 3.5 schrijft niet voor dat colli van zichzelf een contrasterende kleur ten opzichte van het kenmerk moeten hebben.