Moet ik bij het lossen van alle tankcontainers ongeacht of het brandbare vloeistoffen zijn of niet altijd aarden?

Hoofdstuk 7.5 van het ADR vermeldt de voorschriften over ‘laden, lossen en de behandeling’. Sectie 7.5.10 Voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ladingen gaat over het ‘aarden’:

Indien het brandbare gassen betreft, of vloeistoffen met een vlampunt van 60 °C of lager, of UN-nummer1361, kool of roet, verpakkingsgroep II, moet een goede elektrische verbinding tot stand worden gebracht tussen het chassis van het voertuig, de transporttank of de tankcontainer en de aarde, vóór het vullen of ledigen van de tanks. Bovendien dient de vulsnelheid te worden beperkt.

Er hoeft dus niet altijd geaard te worden.