ADR


Het ADR 
(Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) is een Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. In het ADR staan de regels waaraan vervoer van gevaarlijke stoffen moet voldoen.

Het ADR omvat onder andere eisen over:

 • criteria voor gevaarsindeling van gevaarlijke goederen
 • vervoersvoorwaarden
 • eisen aan verpakkingen en tanks
 • procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie

Wat vervoer betreft is het ADR geïmplementeerd in de WVGS (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) en de VLG (Regeling Vervoer over land van gevaarlijke stoffen). Voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen wordt de ADR-code gebruikt in de PGS 15 richtlijn.

ADR 2023

Op onze website is de Nederlandstalige versie van het ADR terug te vinden, als ook de Engelstalige (originele) versie van het document (vol. 1 en vol. 2).

Geïnteresseerd in een specifiek onderdeel van het ADR? Hieronder zijn de verschillende onderwerpen van de overeenkomst te downloaden:

 • Deel 1: Algemene voorschriften
 • Deel 2: Classificatie
 • Deel 3: Lijst van gevaarlijke goederen
  > Tabel 3A: Lijst van de gevaarlijke goederen
  > Tabel 3B: Alfabetische index van stoffen en voorwerpen van het ADR
 • Deel 4: Bepalingen voor het gebruik van verpakkingen en tanks
 • Deel 5: Bepalingen voor de verzending
 • Deel 6: Voorschriften m.b.t. tot de constructie en beproeving van verpakkingen en tanks
 • Deel 7: Bepaling m.b.t. vervoer, laden, lossen en behandeling
 • Deel 8: Voorschriften m.b.t. bemanning, uitrusting en exploitatie en documentatie
 • Deel 9: Voorschriften m.b.t. de constructie en goedkeuring van voertuigen