Nieuwe gevarenklassen in CLP-verordening

Nieuwe gevarenklassen in CLP-verordening

Er zijn weer nieuwe gevarenklassen en criteria voor de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels toegevoegd aan de CLP-verordening. Het gaat om de volgende klassen: ED HH in categorie 1 en categorie 2 (hormoonontregeling voor de...
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin