ADR-afwijking klein gevaarlijk afval België gewijzigd

ADR-afwijking klein gevaarlijk afval België gewijzigd

Per 1 juli 2021 wordt afwijking 4/2014, betreffende vervoer van klein gevaarlijk afval, vervangen door een nieuwe ad hoc afwijking voor bedrijven en onderaannemers die gevaarlijk afval transporteren. De oude afwijking vervalt. De afwijking geldt voor alle drie de...
Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit

In verband met een nieuwe opzet van de aanvullende risico-inventarisatie en de -evaluatie risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen heeft er een wijziging plaats gevonden in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Met de herziening moet de veiligheid en gezondheid...
Chemische Logistiek Magazine Ed. 6

Chemische Logistiek Magazine Ed. 6

CLM Ed. 6 is nu beschikbaar! Onderwerpen die deze editie centraal staan zijn: – Het zekeren van gevaarlijke lading; – Gemengd afmeren in de haven van Rotterdam; – Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen; – Het veilig rijden met een Li-ION accu...
Aanpassing regelgeving chemische agentia

Aanpassing regelgeving chemische agentia

In het Belgisch Staatsblad is het koninklijk besluit van 11 mei 2021 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft,...
Digitale PGS 28 en PGS 33-1 beschikbaar

Digitale PGS 28 en PGS 33-1 beschikbaar

PGS 28 (Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen) en PGS 33-1 (Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor voertuigen en werktuigen) zijn de eerste PGS-en die vanaf nu in digitale vorm beschikbaar zijn. Doel van de digitale...