Overzicht PGS richtlijnen

Overzicht PGS richtlijnen

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) heeft een overzicht gemaakt van de PGS richtlijnen met het oog op milieubelastende activiteiten. In het overzicht staat: bij welke milieubelastende activiteiten in hoofdstuk 3 het Besluit activiteiten leefomgeving de PGS relevant...
PGS 37-1 en PGS 37-2 in het Bal

PGS 37-1 en PGS 37-2 in het Bal

December vorig jaar zijn de PGS 37-1 (aangaande de veilige opslag van elektriciteit in Energie Opslag Systemen) en de PGS 37-2 (aangaande de opslag van lithiumhoudende energiedragers) vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Beide PGS’en betreffen...
Nieuwe regels voor het werken met reprotoxische stoffen

Nieuwe regels voor het werken met reprotoxische stoffen

Onlangs heeft de Europese Unie de richtlijn voor gevaarlijke stoffen (CMD) gewijzigd met de opname van voor de voortplanting gevaarlijke stoffen (reprotoxische of reproductietoxische stoffen). Strengere regels die al langer van toepassing waren op kankerverwekkende en...