Strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

Strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

Om werknemers die met reprotoxische stoffen werken beter te beschermen tegen de risico’s die deze stoffen met zich meebrengen heeft de EU de richtlijn over chemische stoffen aangepast. Hiermee zullen de strengere regels die al gelden voor kankerverwekkende en mutagene...
PGS 37-2 opslag lithium batterijen online beschikbaar

PGS 37-2 opslag lithium batterijen online beschikbaar

De definitieve conceptversie van de PGS 37-2 is vandaag online beschikbaar gesteld. De PGS, die zich richt op de opslag van lithium-houdende energiedragers, zal nu goedgekeurd dienen te worden door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Hierna is het de bedoeling dat...
Monitor arbeidsongevallen 2022 gepubliceerd

Monitor arbeidsongevallen 2022 gepubliceerd

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de Monitor arbeidsongevallen 2022 gepubliceerd. Het doel van het rapport is te leren van arbeidsongevallen om deze in te toekomst te voorkomen. De monitor draagt bij aan kennis over bepaalde ongevalstypen. In deze uitgave betreft...