OM-onderzoek tegen Chemours gestart

OM-onderzoek tegen Chemours gestart

Het OM heeft besloten na de aangifte tegen chemiebedrijf DuPont/Chemours (Dordrecht) een onderzoek te starten. Het betreft hier het gedurende lange termijn opzettelijk in de lucht, bodem en oppervlaktewater brengen van PFAS-stoffen. Zowel de DCMR, Politie als de...
Voortgang Delta Rhine Corridor project

Voortgang Delta Rhine Corridor project

Op 5 oktober heeft minister voor Klimaat en Energie Jetten de voorzitter van de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het project ‘Delta Rhine Corridor’ (DCR). Het grensoverschrijdende project betreffende pijpleiding-infrastructuur is opgezet ter...
Nieuw internationaal kader beheer chemische stoffen

Nieuw internationaal kader beheer chemische stoffen

Tijdens de Internationale Conferentie over het beheer van chemische stoffen (ICCM5) in Bonn is tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een overeenstemming bereikt over een nieuw internationaal kader voor het beheer van chemicaliën. Doel van de...